Den klatovského vikariátu proběhl 25.2.2012

Publikováno
9. 3. 2012

Každoroční konání Dne klatovského vikariátu jakožto setkávání věřících a duchovních má už dlouholetou tradici. První taková akce se konala z popudu tehdejšího okrskového vikáře (dnes generálního vikáře) Mons. Josefa Žáka před deseti lety 23.2.2002 v Klatovech. Postupně se v jejich pořádání začala střídat čtyři  města vikariátu: Klatovy, Švihov, Plánice a Nýrsko, což jsou v současné době místa sídleních farností. Jde vždy o příjemné a předem dlouho připravované vzájemné setkávání i duchovní slovo, to vše zakončené mší svatou. Samostatný program je každoročně přichastán i pro školní a předškolní děti. 

Letošní Den klatovského vikariátu, který se konal v sobotu 25.2.,  byl tematicky zaměřen k “Roku biřmování” a zároveň k mottu plzeňské diecéze na rok 2012: "Sešli ducha svého, Hospodine, a obnov tvář země." (Ž 104,30). Mši svatou celebroval biskup František Radkovský s přítomnými 10 kněžími, promluvy na téma "Duch Boží" pronesl P. Prokop Petr Siostrzonek OSB, převor benediktinského opatství v Praze – Břevnově. Celkem se setkání účastnilo zhruba 350 lidí.

Příští Den klatovského vikariátu se bude konat ve Švihově 2. 3. 2013.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás