Nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze bude otevřeno od 15.6.2012

Publikováno
11. 6. 2012

Nově vybudované Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, které vzniklo v rekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera v Plzni ve Františkánské 11, bude slavnostně otevřeno v pátek 15. června 2012 za přítomnosti biskupa Františka Radkovského a primátora města Plzně Martina Baxy. Veřejnost má možnost poprvé navštívit expozici od 16.00 hodin. Od soboty 16. června bude muzeum otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními expozicemi evropské úrovně

V přízemních ambitech a v kapitulní síni jsou instalována historická výtvarná díla, představující historické a svaté osoby a některé děje ze života svatých a dějin spásy člověka. Expozice je rozdělena do následujícíh okruhů:

- Panna Maria, historie jejího zobrazování s ohledem na etapy jejího života

- Apoštolové, jako učedníci Krista, svědci jeho života, šiřitelé víry a mučedníci za ní

- Světci jako svědkové víry, vztah lidí k nim, patroni člověka a přímluvci u Boha  (skupiny Čeští patronové, církevní otcové, čtrnáct pomocníků …atd.)

- Život Kristův a jeho zobrazení ve výtvarných dílech

Součástí prohlídky jsou i původní historické nástěnné malby, zvláště cenný životopisný cyklus sv. Barbory v kapitulní síni a nejstarší vyobrazení Plzně.

Vyobrazení a cyklus budou vysvětleny na panelech. Představen je i samotný historicky cenný objekt kláštera a františkánský řád. Součástí jsou rovněž dva sály: výstavní a audiovizuální.

V patře jsou zastoupeny předměty, sloužící kultu s vysvětlením jejich významů pro křesťanský život, reálie každodenního křesťanského života a období liturgického roku. Tato část expozice objasňuje a napomáhá pochopení důležitých okamžiků života křesťana. Dále expozice představuje i plzeňskou diecézi a dějiny křesťanské víry na jejím území v časové ose, včetně diecézního patrona bl. Hroznaty.

Návštěvník bude seznámen prostřednictvím interaktivních informačních bodů s didaktickým zaměřením s osobnobnostmi křesťanské víry a s poutními místy diecéze, k vidění je i mobiliář původní historické klášterní knihovny.

Naprostý vrchol prohlídky muzea představuje „klenotnice“ (v prostoru bývalé nemocnice s renesanční kaplí) s cennými liturgickými předměty a rouchy.

Vystavená umělecká díla pocházejí z depozitářů Západočeského muzea v Plzni

a jednotlivých farností  Biskupství plzeňského. Mezi největší vystavené skvosty evropského významu (část z nich byla v minulých letech vystavena v Národní galerii v Praze) bezesporu patří gotická monstrance z Malesic s původním pouzdrem, reliéf sv. Jiří bojujícího s drakem z Malesic, středověké kalichy, kasule z Rokycan, vitráže gotických oken z Žebnice, obraz Madony poleňské, ale např. i zachovalá středověká skříň.

Součástí projektu je zpracování filmového dokumentu představující vývoj křesťanství na území dnešní plzeňské diecéze až do jejího vzniku v r. 1993 a do současnosti. Doplní tak vizuálně dějinnou expozici v patře muzea. Záměrem však není jen přiblížení dějin křesťanství na vymezeném území, ale i presentace samotné krajiny jako místa vhodného pro návštěvu. Návštěvník by v ideálním případě měl získat chuť vymezená místa, která bude znát z filmu či expozice, sám navštívit, pokochat se jejich krásou

a poznat jejich duchovní rozměr. Autorem filmového scénáře je Mgr.Luděk Krčmář.

V neposlední řadě je předmětem zájmu a poučení návštěvníka samotný objekt františkánského kláštera, který je jednou z nejvýznamnějších středověkých památek Plzně.

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze vzniklo ve spolupráci Biskupství plzeňského a Západočeského muzea v Plzni a řady dalších subjektů v rámci projektu Revitalizace objektu františkánského kláštera v Plzni a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze. (Podpořeno z Evropského programu pro regionální rozvoj – ROP Jihozápad). Stalo se novou pobočkou Západočeského muzea v Plzni.

Autory expozice jsou Mgr.Luděk Krčmářa Ing. arch. Jan Soukup, spoluautorem klenotnice PhDr. Jan Mergl.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás