Zádušní mše sv. za MUDr. Vladimíra Kozu v katedrále sv. Bartoloměje 22.6.2012

Publikováno
19. 6. 2012

Zádušní mši svatou za MUDr. Vladimíra Kozu, primáře Hemato-onkolického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni, průkopníka transplantací kostní dřeně a zakladatele Registru dárců kostní dřeně, bude celebrovat biskup Mons. František Radkovský v pátek 22. června 2012 v 18.00 hodin v katedrále sv. Bartoloměje za účasti primátora města Plzně Martina Baxy. MUDr. Vladimír Koza zemřel 17. června 2012 ve věku 58 let.

Prohlášení FN v Plzni k úmrtí MUDr. Vladimíra Kozy:

Fakultní nemocnice Plzeň oznamuje, že v neděli 17. června 2012 zemřel ve věku nedožitých 58 let primář Hematologicko-onkologického oddělení MUDr. Vladimír Koza. Primář Vladimír Koza byl světově uznávaným odborníkem v oblasti hemato-onkologie a transplantací kostní dřeně. Jeho působení v medicíně dalece přesáhlo svým významem hranice Plzeňského kraje i České republiky vůbec. Všichni jsme si velice vážili jeho znalosti medicíny, obdivovali jsme jeho píli, všeobecný přehled, nadšení pro obor a cílevědomost, s níž do poslední chvíle usiloval o další rozvoj špičkového programu transplantací kostní dřeně na svém oddělení i v České republice vůbec.

Výrazně charismatická a všeobecně vzdělaná osobnost pana primáře MUDr. Vladimíra Kozy nám bude chybět.

MUDr. Vladimír Koza se narodil 4. července 1954 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a specializoval se na vnitřní lékařství a hematologii. Od roku 1979 působil na Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Plzeň. V roce 1991 zahájil program transplantací kostní dřeně ve Fakultní nemocnici Plzeň a stal se tak jedním z průkopníků programu transplantací kostní dřeně v České republice.

O rok později, v roce 1992, byl jedním ze zakladatelů Nadace pro transplantace kostní dřeně, která zřídila a začala financovat samostatnou organizaci Český národní registr dárců dřeně. V něm je nyní zapsáno téměř 40 tisíc vyšetřených dobrovolníků ochotných kdykoliv darovat kostní dřeň neznámému člověku a pomoci při záchraně jeho života. Program transplantací kostní dřeně se tak rázem rozšířil z příbuzenských transplantací dřeně na transplantace nepříbuzenské, které pomáhají nemocným, jenž nenalezli vhodného dárce dřeně mezi členy rodiny. Nadace pro transplantace kostní dřeně v současnosti patří k největším a nejúspěšnějším nadacím v tuzemsku. Český národní registr dárců dřeně pak získal světově nejvyšší akreditace kvality WMDA (Světová asociace dárců dřen), EFI (Evropská federace pro imunogenetiku) a JACIE (Spojený akreditační výbor Mezinárodní společnosti pro buněčnou terapii a Evropské skupiny pro transplantace buněk a kostní dřeně EBMT), které všem, nejen dobrovolníkům v něm zapsaným, ale i zdravotníkům a samotným pacientům garantují nejvyšší záruky bezpečnosti a kvality zprostředkovaného transplantačního programu. Obě organizace v těchto dnech oslavily 20 let své úspěšné činnosti.

Primářem samostatně vzniknuvšího Hematologicko-onkologického oddělení plzeňské fakultní nemocnice se stal MUDr. Vladimír Koza v roce 1994. Také toto pracoviště získalo pod jeho vedením pro celý rozsah poskytované zdravotní péče nejvyšší světové akreditace kvality JACIE, WMDA a EFI. Ročně nyní provádí přes stovku nepříbuzenských transplantací kostní dřeně, což je více než polovina tohoto programu v tuzemsku.

V roce 2005 byl prezidentem kongresu Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně, byl členem řady českých a zahraničních odborných společností, inspektorem Světové asociace dárců kostní dřeně a předsedou výboru pro podporu transplantačního programu východoevropských zemí při Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně. Podílel se mmj. též jako člen odborného konzilia na léčbě manželky bývalého ruského prezidenta Michaila Gorbačova Raisy.

V závěru roku 2011 uspořádal Český národní registr dárců dřeně ve spolupráci s TV NOVA celostátní informační kampaň s heslem „Zapište se někomu do života“, jejímž cílem bylo získat nové dobrovolníky do registru dárců kostní dřeně a přinést větší povědomí o programu nepříbuzenských transplantací kostní dřeně v tuzemsku. Jednou z tváří této kampaně byl rovněž primář MUDr. Vladimír Koza. Pan primář se svou prací, nadšením a budováním úspěšného medicínského oboru zapsal do života tisíců pacientů, jejich rodin, spolupracovníků, podporovatelů a dalších lidí.

Jsme zarmouceni nenahraditelnou ztrátou, která nás jeho odchodem postihla a zároveň si dovolujeme vyslovit naši upřímnou soustrast celé jeho rodině a ostatním pozůstalým.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás