Fórum laiků plzeňské diecéze 1.12.2012

Publikováno
4. 10. 2012

U příležitosti Roku víry bude uspořádáno diecézní Fórum laiků na téma: Předávání víry v plzeňské diecézi.

Fórum laiků se uskuteční 1. prosince 2012 v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň Skvrňany.

Doufáme, že samotné fórum a příprava na něj se stanou důležitou součástí prožívání Roku víry a poslouží k pastorační reflexi u příležitosti 20. výročí existence naší diecéze.

Téma: Předávání víry v plzeňské diecézi

„Udělejme všechno, aby se Rok víry stal zvláštním časem,

kdy se my křesťané budeme moci podělit o Toho,

kdo je nám nejdražší, o Krista Ježíše.“

(kardiál William Levada, prefekt Kongregace pro nauku víry)

Fóra by se měli zúčastnit vždy dva delegáti za jednotlivé farnosti, dva delegáty může jmenovat vikář. Své delegáty mohou také vyslat hnutí, občanská sdružení, dále se mohou fóra zúčastnit zástupci z řad laiků, působících v pastoraci: mládeže, VŠ mládeže, ministrantů, papežských misijních děl, vězeňské služby, v pastoraci nemocných, v pastoraci rodin, zástupce z řad katechetů, a těch, kteří se starají o hudbu v diecézi.

Na základě materiálů k fóru, které najdete zde, ať proběhne ve farnostech a jednotlivých společenstvích diskuze nad tématy fóra. Následně ať jsou zvoleni delegáti, jejichž jména a kontakt na ně je třeba nahlásit nejpozději do 15. listopadu 2012 přímo na pastoračním oddělení biskupství u Anny Šlajsové tel. 377 223 112, nebo na adrese: slajsova@bip.cz.

Kněží, jáhni, zasvěcené osoby a pastorační asistenti (pokud nejsou delegáti) se mohou zúčastnit fóra jako pozorovatelé. Nemají ale nárok vstupovat do debat. Svoji ochotu zúčastnit se fóra jako pozorovatelé nahlaste také nejpozději do 15. listopadu 2012 na výše uvedené adrese.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás