Pastýřský list biskupa Františka Radkovského k zahájení Roku víry v plzeňské diecézi

Publikováno
4. 10. 2012

Milé sestry a milí bratři,

dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické církvi Rok víry. Je to přesně padesát let poté, co byl zahájen II. Vatikánský koncil. Velmi dobře si pamatuji tento okamžik a hlavně, co všechno koncil a jeho dokumenty pro nás znamenaly: nový vztah k Božímu slovu, k církvi, k liturgii; ekumenismus, otevření se církve světu. Osobně jsem vnímal, jak církev toto otevření potřebuje a jak je nutné hledat cesty, aby se „poklad víry“ v plnosti mohl předávat dnešním generacím. Tento úkol platí pro nás i dnes. Rok víry vnímám jako významný podnět pro pastoraci a zároveň jako šanci pro diecézi, jednotlivé farnosti a společenství, aby byl tento „poklad“ znovu objeven, a abychom ho žili naplno. Podmínkou pro to, aby se tak stalo, je obnovení osobní víry a vztahu s Kristem. On ať se stane středem a smyslem našeho života. Nemůžeme začít jinak než u sebe, hrozilo by nám pokrytectví a takový přístup by nikoho neoslovil.

Proto každého z Vás, vybízím, abyste začali svým osobním obrácením a cestou k tomu kéž bude v tomto roce prožití exercicií. Považuji to za jeden ze zásadních kroků pro přijetí milostí Roku víry, abyste věnovali několik dnů na setkání s Bohem v tichosti svého srdce. Pro řadu z Vás to může být taková první zkušenost v životě; zaručuji Vám, že toho času nebudete litovat. Nabídku exercicií a jejich termíny najdete v našem Zpravodaji, v Katolickém týdeníku nebo se obraťte na své kněze, kteří Vám s hledáním místa pro prožití exercicií rádi pomohou.

Sestry a bratři, příležitost Roku víry nám nabízí řadu dalších možností, a rád bych krátce pojmenoval některé z nich.

Mnoho si slibuji od Fóra laiků. Bude to setkání delegátů z jednotlivých farností naší diecéze, s cílem zamyslet nad tím, jak prohloubit víru a hlavně, jak o ní svědčit, jak ji hlásat v dnešní době. Nejdřív ale je potřeba, abyste na pastoračních radách, ve společenstvích a skupinách, které aktivně působí ve Vašich farnostech, diskutovali o tématu Fóra a následně zvolili své delegáty. Materiály s náměty k diskuzi Vám předají Vaši kněží a pastorační asistenti. Věřím, že to bude první příležitost k díkůvzdání za 20 let existence naší diecéze. Toto výročí budeme slavit v příštím roce, a vrcholem bude Diecézní pouť do Kladrub 8. května 2013, kdy slavnostně obnovíme Vyznání víry.

Hezkou zkušeností pro Vás a pro Vaše rodiny během Roku víry by se mohla stát pouť za vlastní posvěcení na některé z poutních míst naší diecéze. Mohla by to být také pouť do katedrály, kterou byste mohli spojit s návštěvou nově otevřeného Musea církevního umění plzeňské diecéze. Je velmi hezké a poučné a jeho návštěvu Vám vřele doporučuji.

Ti z Vás, pro které je to možné, by mohli uvažovat v tomto roce nad osobním rozhodnutím zúčastnit se slavení mše svaté přes týden nebo pravidelně setrvat alespoň chvíli v osobní adoraci Nejsvětější svátosti oltářní.

Velikým darem pro nás zůstává Písmo svaté a vím, že mnozí z Vás jej rozjímají každý den. Chci Vás pozvat, abyste u příležitosti Roku víry spojeného s výročím zahájení II. Vatikánského koncilu se rozhodli přečíst alespoň některé z jeho dokumentů nebo si naplánovali pravidelné studium Katechismu katolické církve. Velice zajímavý je také papežův list „Porta fidei“ - kterým Benedikt XVI. vyhlásil Rok víry.

Na závěr, moji milí, Vás a Vaše pastýře, srdečně zvu k hojné účasti na mši svaté k zahájení Roku víry, která se bude konat v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, ve čtvrtek 11. října v 17.00 hodin.

„Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.“ (Žid 12,2). Ať nás tato věta z listu Židům, kterou jsem zvolil jako motto pro naši diecézi na příští rok, doprovází a ať se naplní. Naše oči mějme upřeny na Krista, On ať se stane naší radostí a smyslem našeho života.

Váš biskup a bratr + František.

Tento pastýřský list bude čten v plzeňské diecézi při bohoslužbách v neděli 7. října 2012.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás