Noc kostelů v Plzni a okolí 24.5.2013

Publikováno
8. 5. 2013

Katedrála sv. Bartoloměje 

15:00  PUTOVÁNÍ „OD KOSTELA K MODLITEBNĚ“

Putovat můžeme nejen v přírodě. Všichni, kteří mají rádi odhalování tajemství, se mohou těšit už odpoledne na putování k 17-ti kostelům za účelem hledání POUTNICKÝCH SCHRÁNEK. Bližší informace o pravidlech najdete na stránce 27 v brožuře.

15:00  19:00   Tajemství podkroví znovu poodkryto Cesta časem v podkroví katedrály: komentované prohlídky

15:00  19:00   Katedrála pokaždé jinak (katedrála očima dětí) – tvůrčí dílny pro děti, náctileté, mládež a rodiny. V učebnách Biskupství plzeňského si můžete namalovat nebo speciálními tiskátky, i s motivem katedrály, ozdobit tričko, tašku nebo peněženku. Z dalšího tvoření si vyberete například přání s pečetícím voskem, malování hrníčku…

19:00  19:15  Úvodní pozdrav Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského a hostů

19:15  20:00  Noční hudba andílků Návštěvníky potěší hudba dětského pěveckého sboru Andílci a Smíšeného pěveckého sboru Vavřínek pod taktovkou operní pěvkyně Jany Marie Kateřiny Korbelové. Tyto sbory můžete znát zejména z benefičních akcí, konaných v sou­vislosti s pomocí pro Kojenecký ústav v Plzni, ale i pro os­tatní dětské domovy, a z velkých plzeňských akcí a adventních koncertů nejen v Plzni.

20:00  21:00  Proměny hlavního oltáře  Hlavní oltář je srdcem každého kostela a v průběhu staletí se mění. To se týká i hlavního oltáře naší katedrály a architekt Jan Soukup Vás seznámí s jeho barokní, novogotickou a moderní podobou. Poznáte také slavnou a krásnou sochu Plzeňské Madony.

20:45 23:45  Zákulisní prostory – katedrální klenotnice – komentované prohlídky Navštívíte obvykle nepřístupnou místnost, která je dodnes vybavena unikátním gotickým nábytkem. Po staletí sloužila pro uchování bohoslužebného náčiní a  rouch a do konce 18. století i pokladu Plzeňské Madony. Dozvíte se i něco ze stavebních zvyků řádu německých rytířů, kteří klenotnici ve 14. století zřídili.

21:00  21:45  Česká píseň – koncert sboru

21:45  22:30  Znějící krása nad Plzní – zvony katedrály Ve věži kostela bývá zvon nebo několik zvonů, které  zvou k účasti na bohoslužbách,  k modlitbě Anděl Páně a často i oplakávají mrtvé. Jejich zvuk se velmi často nese daleko a vnáší do našich srdcí klid a pokoj. Tak jako z mnohých jiných míst, byly na začátku druhé světové války zabrány i zvony kostela sv. Bartoloměje v Plzni a použity k válečným účelům. Zůstal jen zvon Prokop, který byl v devadesátých letech doplněn zvonem Annou. Chtěli bychom napravit tuto křivdu a po 70 letech zvony na věž katedrály opět navrátit. Při Noci kostelů nás historií  plzeňských zvonů provede Mons. Emil Soukup.

22:30 22:45  Varhanní hudba J.  S. Bach: Chorální předehra „Wachet auf“ a Toccata a fuga d moll v podání prof. Jitky Chaloupkové

23.45   23:00 Přednáška o varhanách

23:00  23:45  Prohlídky kůru

23:45  23:55  Varhanní hudba J. S. Bach: Preludium h moll v podání prof. Jitky Chaloupkové

23:55  24:00  „Pokoj Vám“ – modlitba za Plzeň s požehnáním Biskup František Radkovský se bude modlit na závěr Noci kostelů za město Plzeň a všechny obyvatele.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul., Plzeň                 

19:00  19:15  Úvodní slovo Mons. Emila Soukupa

19:15 19:45  Koncert sboru VOX IMPERFECTA

19:45   21:00  Komentované prohlídky kostela

21:00  21:30 Martin Pachner a hosté, autorská hudba

21:30   22:00   Komentované prohlídky kostela

22:00   22:20 Koncert scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie

22:20  23:10  Komentované prohlídky kostela

23:10  23:45  Modlitba Taizé, ztišení

23:45  00:00  Závěrečné slovo a požehnání Mons. Emila Soukupa

V průběhu celého večera nabízíme:

19:00   23:10 Čajovna u bratří františkánů v sakristii

19:00 23:10   Biblické a liturgické okénko s ministranty

19:00 23:10   Výtvarný workshop

19:00  22:00 Dětský koutek se sr. Zuzkou FMA

19:00  00:00  Rozhovor s knězem o čemkoli

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň, Chodské nám.                        

18:00   Zvony na zahájení Noci kostelů a mše svatá

19:00 Přivítání účastníků P. Miroslav Martiš, farář farnosti Plzeň-Bory, přivítá účastníky a obeznámí je s historií kostela sv. Jana Nepomuckého.

19:15  Vystoupení dětí ZUŠ Chválenická, Plzeň pod vedením Mgr. Jany Boučkové

19:45  Obeznámení s historií kostela Přednáší Ing. Antonín Švehla.

20:00 Vyhlídka z věže

20:30              Vystoupení Scholy od redemptorist Pod vedením Ing. Antonína Švehly zazní písně a zpěvy různých duchovních žánrů.

21:15  Varhanní improvizace Hraje varhaník Ing. Petr Větrovec.

22:00   Meditace v nočním kostele u svíček a růženec Božího milosrdenství

23:00   Ukončení vyhlídek z věže

23:00  Varhanní koncert  Hraje varhanice Mgr. Jana Boučková s hosty.

23:50   Modlitba za Plzeň s požehnáním

00:00   Na rozloučenou písně z Taizé

Prohlídka místnosti nad sakristií, kde budete mít možnost zblízka se podívat na jedinečný plzeňský betlém. Nejmladší plzeňský betlém vznikl po druhé světové válce a už na první pohled je jasné, že nemůže patřit nikam jinam než do Plzně. Ježíškovi se jdou totiž poklonit škodováci, selky v krojích, Karel Klostermann, Emil Škoda a další plzeňské osobnosti. Tenhle betlém zdobí o Vánocích právě náš kostel.

Možnost posezení u čaje v Modrém sále nad sakristií. Srdečně zveme!

 Kostel sv. Martina a Prokopa, Plzeň - Lobzy

19:00 Přivítání

19:15  Touch of Gospel Koncert a miniworkshop gospelů v podání plzeňského souboru. Přijďte si gospely             poslechnout a naučit se některý z nich.

19:30  Vyrob si svou svíci Dílna, ve které si můžete vyrobit svou vlastní svíčku.

20:40  Poetické vystoupení sourozenců Lopatkových  Pásmo poezie a hudby.

21:40  Quo Vadis Koncert plzeňské křesťanské kapely.

22:40  Kostel sv. Martina dnes a kdysi Vyprávění o historii kostela a prohlídka mešních rouch.

23:40  Závěrečná modlitba

Kostel sv. Jiří, Plzeň - Doubravka

 18:00  Komorní koncert Účinkují žáci a studenti ZUŠ B. Smetany v Plzni.

19:30  Pouť křesťanskou architekturou Zahájení výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ B. Smetany a výtvarných kroužků Salesiánského střediska mládeže.

20:00  Kostel sv. Jiří a jeho příběh Přednáška Ing. Jana Hajšmana o historii kostela sv. Jiří.

20:00  Prohlídky věže – zahájení

21:00  Koncert vážné hudby Účinkují žáci a studenti ZUŠ B. Smetany v Plzni.

22:00  Harfa a poezie u sv. Jiří Koncert J. Vyšaty doprovázený poezií v podání Martiny Houskové.

Kostel Panny Marie Růžencové, Plzeň, Jiráskovo nám.                    

18:00  Zahájení Noci kostelů

18:05  Mše svatá, Nešpory

19:10  Úvodní slovo k Noci kostelů

19:15   Prostor pro prohlídku kostela

20:30  Čtení o Cyrilu a Metoději

20:50  Prostor pro prohlídku kostela

21:20  Akustický koncert skupiny Y

21:45  Prostor pro prohlídku kostela

22:15  Koncert

22:35  Prostor pro prohlídku kostela

22:55  Rozjímavé čtení

23:20  Prostor pro prohlídku kostela

23:45  Závěrečné slovo a požehnání

00:00  Ukončení

V době od 19:00 do 0:00 bude otevřená knihovna s možností pročíst si knihu se šálkem kávy či čaje. V prostorách knihovny bude probíhat veřejné předčítání.

Po dobu od 19:00 do 0:00 bude zpřístupněna galerie s výstavou "100 let kostela Panny Marie Růžencové", dále bude zpřístupněna sakristie s možností prohlídky ornátů.

Kostel Všech svatých, Plzeň - Roudná                                               

18:00  22:30  Úvod Noci kostelů na Roudné, zpřístupnění kostela Individuální prohlídky kostela, ztišení, meditace, adorace

18:45  20:00  Komentovaná prohlídka kostela a hřbitova Komentovaná prohlídka kostela a hřbitova s pochovanými významnými osobnostmi naší historie.

20:00  20:30  PhDr. Hana Gerzaniczová – Přátelské setkání v kostelních lavicích Představení knih, autogramiáda, povídání o krásách naší vlasti, patronech a hrdosti národa s první dámou plzeňské poezie

22:00  22:30  Komentovaná prohlídka kostela

Kostel sv. Mikuláše, Plzeň, Mikulášské nám.                      

19:00    19:05   Přivítání a úvodní slovo

19:05    19:30   Varhanní koncert

20:00    20:20   Akatist k P. Bohorodičce

21:00    21:30   Varhanní koncert

22:00    22:15   Moleben k Božskému srdci

22:30    23:00   Varhanní koncert

23:45    24:00   Závěrečné slovo a požehnání

Během celého večera prohlídky kostela, možnost rozhovoru s knězem.

Kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň - Litice                                 

19:00 Výstup na věž Bude probíhat během celého programu.

20:00 Kde se děly zázraky? Interaktivní seznámení s biblickými místy, kde Ježíš žil a působil.

21:00 Koncert duchovní hudby

22:45 Zakončení modlitbou 

Autobusové spojení MHD, linka č. 21:

Bory – Litice 18:50 a pak každých 30 minut (poslední 22:50)

Litice – Bory 19:30 a pak každých 30 minut (poslední 23:00)

Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho, Plzeň - Doudlevce                 

 19:00 19:05 Zazvoní Maxmiliánek?

19:10 19:45 Komentovaná prohlídka kaple a zahrady

20:00 20:45 Hudba J. S. Bacha v provedení jazzového kvarteta Hraje Jan Fictum a hosté.

21:00 21:30 Komentovaná prohlídka kaple a zahrady

22:00 22:30 Hudba J. S. Bacha v provedení jazzového kvarteta Hraje Jan Fictum a hosté.

21:30 23:00 Zahrada v záři světel i stínů

Pouze jednou ročně je možné zažít kouzlo osvětlené Meditační zahrady.

Přístupová cesta bude osvětlena po celou dobu trvání akce.

Pravoslavný chrám sv. Anny, Plzeň, Bezručova ul.

 19:00  Zahájení a přivítání účastníků

19:30  Počajevská Zázračná ikona Matky Boží

20:30  Rok Cyrila a Metoděje – Cyrilika

21:30  Odlišnost Pravoslavné liturgie

23:45  Modlitba za město a požehnání

 ECM, sbor Maranatha, Plzeň, Husova ul.                       

 18:00  18:10  Zahájení a pár slov o naší farnosti

18:10  19:00  Koncert dětského pěveckého sboru Lahoda a vystoupení křesťanské taneční skupiny Paprsek

19:00  21:00  Výstava paličkování ve velké modlitebně

21:00  22:00  Hudební recitál Míly Čecha

22:00  22:30  Protidrogová prevence – představení činnosti Point 14 a SKP Vršíček s prohlídkou fary         

23:00  23:30  Protidrogová prevence – představení činnosti Point 14 a SKP Vršíček s prohlídkou fary         

00:00   Závěr 

Kavárna v kostele Přijďte posedět do naší kavárny přímo v kostele! K občerstvení vám nabídneme teplé i studené nápoje. Kavárna pro vás bude otevřena během celého programu.

Výstava práce dětí MC Duha Co všechno dokáží vytvořit dětičky z naší školičky? Výstava jejich výtvorů v průběhu celého programu.

ECM, Plzeň  – Lochotín                    

16:00  19:00  Program pro rodiny s dětmi – hry a soutěže

18:00   Zahájení Noci kostelů

18:05  Otevření čajovny a zahájení prohlídek kostela   

19:00 19:15  Vystoupení tanečního souboru Paprsek

20:00  21:00  Koncert chval; skupina Matanoia

23:00  Ukončení čajovny a prohlídek kostela      

Po celou dobu budou probíhat prohlídky kostela s průvodci a bude otevřená sborová čajovna.

ČCE, Korandův sbor, Plzeň              

19:00  19:15  Českobratrská církev evangelická, úvodní slovo k Noci kostelů

19:15  19:45  Divadelní hra dětí

19:45  20:00  Historie varhan a varhanní hudba

20:00  20:15  Českobratrská církev evangelická, vztah k biblickému poselství, co může                                     nabídnout Korandův sbor

20:15  20:25  Historie vzniku sboru a stavba kostela

20:25  20:35  Diakonie

20:35  20:55  Umělecká díla a prohlídka krypty

20:55  21:20  Historie varhan a varhanní hudba

21:20  21:50  Divadelní hra dětí

21:50  22:00  Historie vzniku sboru a stavba kostela

22:00  22:10  Diakonie

22:10  22:30  Umělecká díla a prohlídka krypty

22:30  22:50  Historie varhan a varhanní hudba

22:50  23:00  Českobratrská církev evangelická, závěrečné slovo k Noci kostelů

23:00  23:30  Varhany nám zahrají před poslední tramvají (Varhanní koncert)

18:00   24:00   Rozhovor s duchovním

Razítka do poutnických pasů

Kavárna

Promítání snímků ze stavby kostela, architektonických plánů, sborového života, Diakonie, hory Bzí

Krypta a varhany

 ČCE, Západní sbor, Plzeň, Němejcova ul.

18:00  18:05  Otevření kostela a vyzvánění zvonu

18:05  18:10  Modlitební ztišení

18:15   23:15 "Poklady z podzemí kostela“. Archeologické nálezy nejen v muzeu

18:15  18:45  Divadlo Jitule a Dadule – Pohádky z kufru                       

19:00  19:45  Komorní sbor mládeže Ko.Mar

20:00  20:15  Historie církve a Západního sboru ČCE

20:30  20:50  Chrámový pěvecký sbor

21:00  21:05  Modlitební ztišení

21:15  22:15  Varhany - historie, ukázky

22:30  23:15  Koncert skupiny PPLP                    

23:25 23:30  Modlitební ztišení

23:30  23:30  Uzavření kostela

Během Noci kostelů je možné shlédnout počítačovou prezentaci historie sboru, prohlédnout si sborové místnosti, sborovou kroniku. Je také možnost rozhovoru s kazatelem i členy sboru.

CČH, sbor Kristova Kříže, Plzeň - Slovany, Mikulášské nám.                   

17:00   17:30  Koncert Plzeňské Bublinky, 50 MŠ Plzeň

18:00  18:30  Koncert žáků ZUŠ pod vedením J. Lejčkové a J. Rezka

19:00  20:00  Výstava 863 Cyril a Metoděj

20:00  20:30  Spontánní grafiti na papír

21:00  21:30  Koncert Plzeňský MLS - malý lidový soubor

22:00  22:30  Koncert klarinetů pod vedením Kryštofa Křemenáka

24:00  00:00  Ukončení Noci kostelů

Kaple v Hospicu sv. Lazara, Plzeň, Wenzigova ul.

18:00 Úvodní slovo

18:15 Rodina Pešťákova – lidové písně

18:40 Recitace Mgr. Zdeňka Maliny

19:15 Kapela 4 x M folk – oblíbená folková kapela

20:45 Zakonční Noci kostelů

Církev adventistů sedmého dne, Modlitebna, Plzeň -  Skvrňany                       

18:00  19:00   Němé grotesky (scénář: Bible)

18:00 20:00  Stvoření světa – kreslíme křídou na parkoviště

18:00  22:30  Život KVK Centra a o. s. ADRA ve fotografii

18:00  22:30  Zeď nářků – zanechte svůj vzkaz nebo modlitbu

20:00  21:00  Koncert DPS Mariella

21:00  22:30  Meditativní stezka na zahradě

21:15  22:30  Němé grotesky (scénář: Bible)

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, zvaný kostelík U Ježíška, Plzeň

17:00              Zahájení Noci kostelů U Ježíška Vystoupí akordeonový orchestr UNIVERSE při ZUŠ Sokolovská Plzeň. Zazní skladby E. Griega, G. Gerschwina a Radka Dlouhého.

17:00 18:45    Do podzemí U Ježíška Individuální prohlídky kostela, přístup do krypty v podzemí kostela.

19:00              Ježíšek komentovaný Komentovaná prohlídka s Ing. arch. Janem Soukupem.

20:00              Ježíškova Lahoda Vystoupení dětského pěveckého sboru.

20:30  21:45  Do podzemí U Ježíška Individuální prohlídky kostela, přístup do krypty v podzemí kostela.

22:00              Ježíškem zní gospely a spirituály Koncert sboru Touch of Gospel.

23:00  24.00   Meditační hodinka U Ježíška Přijďte do kostela, jak ho neznáte. V tichu za světla svíček a tónů meditační hudby nechte své myšlenky proudit…

Doprovodný program:

17:00 - 20:00  Výtvarné dílny pro děti  17:00 - 24:00  „Ježíškova čajovna“

Modlitebna CASD, sbor II                                                                                                                              

18:00  18:15  Úvodní slovo a přivítání návštěvníků

18:15  19:00  Společné zpívání

19:00  20:30  Film k zamyšlení

20:30  23:50  Pohoštění

23:50  24:00 Modlitba za Plzeň

Doprovodný program: Dětský koutek, osobní modlitby, představení humanitární organizace ADRA, Klub zdraví, literatura, výstava Biblí s komentářem, prezentace činnosti sboru.

 Dýšina, kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy

 18:30  Předprogram na farní zahradě: gernická taneční škola a sázení chleba Rumunští Češi v kroji Vás naučí svůj tanec „horu“ a do roztopené zděné pece před farou vsadíme chleba.

19:00 Zahájení se starosty Starostové z Dýšiny, Chrástu a Kyšic zahájí Noc kostelů a společně zazvoní na kostelní zvon.

19:10 Školka v akci Vystoupení dětí z dýšinské mateřské školy. 

19:20 Druháci a třeťáci v akci Vystoupení druháků a třeťáků z dýšinské základní školy.

19:30  Kostel pro děti Zábavná dětská prohlídka kostela spojená se soutěžemi.

19:45 Ochutnávka domácího chleba Pouze předpokládaný čas vytažení čtyř bochníků chleba ze zděné pece před farou a ochutnávka.

19:55 Středověká hudba ve středověkém kostel Vystoupí dýšinský dětský pěvecký sbor Gutta, který se věnuje mj. interpretaci středověké hudby.

20:15 Vitráže – barevná sklíčka v oknech Jiří Kabát z Chrástu představí své řemeslo, kterému se jeho rodina po generace věnuje – výrobu kostelních vitráží.

20:35  Gerničtí v kroji zpívají a vyprávějí Češi z Rumunska, kteří se přistěhovali do Dýšiny a okolí, představí svou kulturu, písně a tradiční řemesla.

21:05 Co se v kostele za 100 let změnilo? Netradiční prohlídka kostela – promítnutí starých fotek z jeho inteiéru a porovnání se současným stavem.

21:25  Duchovní hudba v podání dýšinské scholy Sbor, který pod vedením Renaty Klimešové zpívá při bohoslužbách, zazpívá nyní pro vás.

21:55 Nahlédnutí pod pokličku církevních obřadů Co je to svátek Božího Těla? Co jsou to roráty nebo křížová cesta? Dozvíte se v této části programu. Můžete se těšit i na krátké názorné vstupy mládeže farnosti.

22:15  Dýšinská lékařka recituje básně Bohuslava Reynka Poezii svého oblíbeného básníka bude recitovat MUDr. Anna Blažková za doprovodu promítání krásných obrazů.

22:45  Noční putování s loučemi po hřbitově Ve svitu loučí Vás provedeme po hrobech významných osobností pohřbených na dýšinském hřbitově.

23:15  Slova Bible, tóny varhan Nejkrásnější biblické texty budou provázeny varhanní hudbou v podání dýšinského varhaníka Petra Blažka.

23:45 Bohoslužba s modlitbou za Dýšinu Krátká bohoslužba slova s požehnáním na závěr Noci kostelů.

Doprovodný program během celého večera: promítání fotek ze života farnosti na půdě kostela, stylová čajovna na faře, keramická dílna na faře na téma Anděl z hlíny (po vypálení Vám Vaše výrobky dodáme). Výstava papírových modelů kostelů, kapliček a hradů Míry Paríška v prosklené lodžii 1. patra fary.

Ztišit se můžete v malé kapli na faře

 Starý Plzenec, kostel Narození Panny Marie na Malé Straně

17:00  18:00   Výtvarná dílna a soutěže pro děti

18:00  18:15  Přivítání a zahájení Noci kostelů, seznámení s programem, zahájení výstav                                    „Plzenečtí faráři v čase“ a „Jak šel čas betlémský“.

18:15   18:30  Příběhy staroplzeneckých zvonů

18:30   19:00  Koncert pěveckého sboru Základní umělecké školy Starý Plzenec

19:00   19:30  KONIVADLO – divadelní představení nejen pro děti

19:30  20:00 Prostor pro individuální prohlídku kostela a soutěž „Znáš plzenecké patrony“

20:00   20:30  Děti a varhany koncert dětí ze ZUŠ Starý Plzenec

20:30   21:00 Autorské čtení ze staroplzeneckých legend – čte Anna Velichová

21:00   21:30  Kytarové rozjímání

21:30   22:00  Povídání o šestém pádu a učednické zpívání při svíčkách

22:00   24:00  Letní kino za kostelem

Vejprnice, kostel sv. Vojtěcha

 18:00  Mše svatá

18:00  Buďte vítáni v našem kostele – volná prohlídka pro návštěvníky

23:00  Závěrečná modlitba a požehnání

Chrást, modlitebna ČCE

17:00  Hry a soutěže pro děti na farské zahradě

18:00  Vyzvánění zvonu a slavnostní zahájení farářem sboru Karlem Šimrem a starostou obce Ladislavem Bohuslavem

18:15  Vystoupení žáků ZUŠ Chrást

18:30   Lidová muzika z Chrástu – vystoupení místné folklórní skupiny

19:30  Poslední večeře v umění pohledem a mandolinou Petra Vrobla aneb Od Vinciho v Miláně po Svolinského v Chrástu

20:15  Pašijový příběh – záznam vystoupení ochotníků z Chrástu, Dýšiny a okolí na             Velikonoce 2010

21:15  Bible pro všechny smysly - scénické čtení známých i méně známých textů Písma

21:45  V. Havel: Motomorfózy v podání divadelního souboru T. E. S. C. O.

22:30  Varhanní čtvrthodinka s protestantským chorálem v podání Jana Esterleho

23:00  Noční modlitba s požehnáním Chrástu a okolí i poutníkům

„Pojmenuj apoštoly“ – celovečerní hra s přiřazováním jmen dvanácti apoštolů postavám na Svolinského grafice v modlitebně, na závěr vyhlášení výsledků podle četnosti odpovědí

 Kavárnička s občerstvením - po celý večer

Dobřany, kostel sv. Mikuláše

 18:30  Slavnostní zvonění zvonu blahoslavený Hroznata

18:35  Ze života blahoslaveného Hroznaty

18:50  Úvodní slovo

19:00  Loretánské litanie

19:15  Prohlídka kostela s komentářem

20:00  Výstava liturgických oděvů s komentářem

21:10  Závěrečná modlitba s požehnáním

 Doprovodný program: Během celého večera bude v kostele probíhat výstava fotek  svěcení zvonu Blahoslavený Hroznata z roku 1988.

Dětský koutek ve farní místnosti na farním úřadě s interaktivními hrami pro nejmenší.

Dobřany, kostel sv. Víta

18:30  Otevření kostela sv. Víta

20:30  Prohlídka kostela sv. Víta s výkladem

21:00  Zavírání kostela sv. Víta

 Doprovodný program: Během celého večera bude v kostele probíhat výstava žákovských prací „DOBŘANSKÉ HISTORICKÉ PAMÁTKY“ se zaměřením na kostely a kapličky v okolí.

Za kostelem bude otevřená „Svatovítská čajovna a kavárna“ pod širým nebem. V případě špatného počasí bude kavárna přesunuta do prostor kulturního a informačního centra.

Dětský koutek ve farní místnosti na farním úřadě s interaktivními hrami pro nejmenší.

Úplný program Noci kostelů v celé ČR i v celé Diecézi plzeňské najdete na WWW.NOCKOSTELU.CZ

 

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás