Pouť k Panně Marii Klatovské 8., 13. a 14.7.2013

Publikováno
1. 7. 2013

Tradiční pouť k Panně Marii Klatovské, na kterou se každoročně sjíždějí poutníci z celé ČR, ale i ze sousedních zemí, letos proběhne ve dnech 8., 13. a 14. července.

V pondělí 8. července se koná poutní mše svatá od 18.00 hodin v klatovské kapli Zjevení Panny Marie neboli v tzv. Chaloupce. Hlavním celebrantem bude opat tepelské kanonie premonstrátů P. Filip Zdeněk Lobkowicz OPraem.

V sobotu 13. července bude program pouti k Panně Marii Klatovské probíhat v klatovském arciděkanském kostele, začne v 10.00 hodin adorací, v 10.30 hodin bude P. Alvaro Grammatica přednášet na téma "Co zanemná věřit". Po polední pauze proběhne ve 13.00 hodin setkání s poutníky ze spřátelené farnosti Neukirchen a ve 14.15 hodin naváže opět P. Alvaro Grammatica přednáškou "Kněžství, všeobecné kněžství a apoštolát laiků". V 15.00 hodin začne pontifikální mše sv. s hlavním celebrantem biskupem Mons. Františkem Radkovským, na ni naváže v 16.30 hodin průvod městem se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské. V 18.30 hodin je připraven koncert klatovské skupiny Zebedeus, opět v arciděkanském kostele.

V neděli 14. července bude pouť k Panně Marii Klatovské zakončena v arciděkanském kostele v 9.30 hodin modlitbou růžence a v 10.00 hodin poutní mší svatou.

Více o zázračném obrazu Panny Marie Klatovské na http://www.farnost-klatovy.info/historie/obraz.html

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás