Reakce na osobní list biskupa Františka Radkovského „Credidimus caritati“

Publikováno
26. 3. 2014

Na konci října roku 2013 se biskup František Radkovský obrátil na věřící své diecéze s prosbou, aby se vyjádřili k naléhavým otázkám týkajících se hlásání radostné zvěsti o Kristu – evangelizace a hledání cest pro financování církve v nové situaci po restitucích.

Diskuse se dosud zúčastnilo přes cca 110 osob – naprostá většina reakcí pocházela od laiků, několik od kněží. Kromě biskupa se s dopisy seznámili i členové Biskupské rady a Diecézní pastorační rady.

Členové Diecézní pastorační rady zpracovali souhrn myšlenek ze všech podnětů na jednotlivé dotazy z dopisu biskupa. Jsou v něm zahrnuty postřehy, které se v dopisech opakují nebo představují určitý zajímavý názor. S tímto dokumentem se můžete nyní seznámit zde.

V současné době jsou podobným způsobem zpracovávány reakce z diskuzí, které proběhly ve farnostech a společenstvích (zatím je jich 26) - souhrnný dokument reakcí z farností je k dispozici zde. Očekávány jsou reakce z vikariátů plzeňské diecéze.

Dovršením celého procesu se stává Fórum kněží a laiků, jehož první část věnovaná tématu evangelizace, se konala 17. května 2014 v Plzni. Podrobný článek o průběhu setkání, včetně odkazů na přednášky, které zazněly, jsou zde. Shrnutí reakcí pracovních skupin je k dispozici níže v přílohách.

Termín druhé části Fóra, věnované tématu ekonomika, byl stanoven na 25. října 2014.

Cílem celého Fóra je nabídnout vedení diecéze konkrétní návrhy na řešení diskutovaných témat.

Přílohy:

- Osobní list biskupa Františka Radkovského věřícím plzeňské diecéze

- Shrnutí dosavadních reakcí na tento osobní list (z Diecézní pastorační rady)

- 1. přednáška z Fóra laiků 17. 5. 2014: M. Martínek SDB - Hlásání radostné zvěsti v plz. diecézi

- 2. přednáška z Fóra laiků 17. 5. 2014: A. Grammatica - Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže Františka

- 3. přednáška z Fóra laiků 17. 5. 2014: M. Fojtíček - 4 poznámky k reakci na osobní list Otce biskupa

- Shrnutí reakcí pracovních skupin z první části Fóra 17. 5. 2014

- Pastýřský list o pastoračních prioritách 6. 7. 2014

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás