Sezónu v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze zahájí výstava "Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji" 1.4.-1.6.2014

Publikováno
26. 3. 2014

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze se opět otevře pro návštěvníky 1. dubna 2014. Návštěvníkům nabídne nejen prohlídku stálé expozice, kaple sv. Barbory se zachovalými gotickými freskami, klenotnici s liturgickými předměty a rouchy, ale také díla takových mistrů jako byli Matyáš Bernard Braun, Petr Brandl nebo Karel Škréta.

První výstavou v nové sezóně bude výstava autorů Luďka Krčmáře a Petra Rožmberského Poustevníci a poustevny v Plzeňském kraji, vernisáž proběhne v úterý 1. dubna v 16.00 hodin a výstava bude k vidění až do 1. června 2014.

Výstava představí výběr 47 nejvýznamnějších lokalit pousteven naúzemí Plzeňského kraje spojených s působením poustevníků od legendických postav, přes rozmach barokního poustevnictví až po místa spojená s romantismem. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s výsledkem dlouholetého bádání autorů na toto dosud nezpracované téma našeho kraje.

Návštěvník se seznámí s historií míst, ve kterých se poustevny nacházejí, s poustevníky, kteří je obývali a s jejich osudy, s legendami a pověstmi, které se k nim vážou, a také s jejich podobou a umístěním.

Vzhledemk exkluzivitě zpracovávaného tématu by měla výstava zaujmout i odbornou veřejnost. Záměrem výstavy je také informovat o dějinách poustevnictví všeobecně a vysvětlit i samotný pojem poustevník, očištěný od zažitých romantizujících představ. Výstava může být také inspirací pronávštěvu těchto míst v kraji.

Návštěvník se seznámí s předměty z muzejních sbírek, které odkazují na významné světce spojené s fenoménem poustevnictví (sv. Jan Křtitel, sv. Prokop či sv. Antonín Poustevník).

Velkým lákadlem je také ukázka interiéru poustevny, který je zapůjčen z rekonstruované  romantické poustevny  v lochotínském parkuv Plzni od neformálního sdružení Maják Plzně. Jedílem studentů SSUPŠ Zámeček a ak. malíře J. Šindeláře. Soubor z lochotínské poustevny odpovídá popisu interiéru barokní poustevny ivanitů dle stanov bratrstva.

Zajímavou částí výstavy je prezentace výtvarné soutěže na téma „Těžký život poustevníka“. Tuto soutěž vypsalo Západočeské muzeum v Plzni pro žáky a studenty základních a středních škol.

Na slavnostním zahájení výstavy bude  představena publikace  nazvaná „Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji“ autorů Petra Rožmberského a Mgr. Luďka Krčmáře, která plně shrnuje jejich dlouholeté bádání tohoto tématu. Kniha v úvodní části představí laické i odborné veřejnosti fenomén a dějiny poustevnictví všeobecně. Hlavní částí publikace je však katalog pousteven na vytýčeném území s bohatou obrazovou dokumentací, který představuje téměř neuvěřitelných 105 lokalit. Od míst a poustevníků známých pouze z pověstí až po dosud stojící objekty pousteven.

Doprovodným programem výstavy budou 2 přednášky, které se budou konat v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze v audiovizuální místnosti

17. 4. 2014 od 17.00 hodin – Poustevníci a poustevny v Plzni

Přednáška s obrazovou dokumentací bude poprvé prezentovat v Plzni dosud opomíjené a netradiční téma. Nepochybně velkým překvapením pro obyvatele města bude zjištění, že na území dnešní Plzně žilo mnoho poustevníků, od legendických až po historicky doložené. Nacházelo se zde přes 5 pousteven. Přednáší Mgr. Luděk Krčmář.

15. 5. 2014 od 17.00 – Po stopách poustevníka sv. Vintíře

V této přednášce se přeneseme na Šumavu, kde se nachází řada míst spjatých s působením sv. Vintíře. Podle působivých legend a pověstí zde světec žil poustevnickým životem. Přednáška představí nejen jeho život, dějinný význam a odkaz na další poustevnictví v kraji (např. Strašín), ale také místa jeho údajných pousteven na české straně hranice od těch nejznámějších (Dobrá Voda, Březník) až po místa spjatá s místní tradicí (např. Rabí, Mouřenec či Budětice). Přednáší Mgr. Luděk Krčmář.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás