Stavět mosty s Kristem - Katolické dny v Regensburgu a společná pouť na ně s Ackermann - Gemeinde, 29.5. - 1.6.2014

Publikováno
7. 3. 2014

Již více než 160 let se katolíci i věřící jiných konfesí v Německu setkávájí v rámci tzv. Katolických dnů, které jsou celostátní duchovní kulturní i politickou událostí. Cílem je společně diskutovat, oslavovat a modlit se i prožívat svoji víru a načerpat nové síly i ideje do všedních dní, pro život farností a společenství.

V tomto roce se Katolické dny konají od 28. května do 1. června v bavorském Řezně, které je jedním z nejstarších německých měst s bohatým duchovním a kulturním dědictvím úzce spojeným s Čechami. Návštěvníci budou mít možnost zažít rozmanitost církevního života u našich sousedů přímo v ulicích historického centra. Představí se více než 300 církevních spolků, organizací, biskupství, řeholních a laických společenství. Svým stánkem se budou prezentovat i Biskupství plzeňské a litoměřické, Česká biskupská konference nebo Česká křesťanská akademie. Katolické dny nabídnou skutečně rozmanitý program s více než 1000 jednotlivých akcí, které zahrnují přednášky, modlitby, bohoslužby, hudební a divadelní představení, výstavy a další kulturní program.

“Stavět mosty s Kristem” je mottem letošních Katolických dnů. „Pro aktivní křesťany je symbolem jejich povolání následovat Krista a v jeho duchu v dnešní době plné napětí a konfliktů stavět mosty mezi lidmi ve světě i v církvi“, vysvětluje prezident Centrálního výboru německých katolíků (ZdK) Alois Glück. Řezenský biskup Mons. Dr. Rudolf Voderholzer poukazuje na symboliku tohoto motta v rozhovoru pro Katolický týdeník: „Pozice Řezna je v Německu jednoznačná: je to most do Čech…” a srdečně zve biskupy, kněze, jáhny i laiky z celé České republiky.

 Program je rozdělen do dvou tematických celků. Otázky týkající se manželství, rodiny a budoucnosti farností v sekularizované společnosti spadají do tematického okruhu “Víra-církev-teologie”. V okruhu politických a společenských témat proběhnou debaty například o globální odpovědnosti, perspektivách evropské integrace a roli náboženství ve střední a východní Evropě. Tématem diskuzí bude též výročí 25 let od „Sametové revoluce“ a její dopad na sjednocování Evropy. Bohatá nabídka programu jistě osloví široké spektrum návštěvníků a zejména mladé, na které organizátoři obzvlášť pamatují.

Katolické dny budou zahájeny slavnostní mší svatou k svátku Nanebevstoupení Páně a ukončeny nedělní bohoslužbou, ke které se shromáždí tisíce věřících.

Sdružení Ackermann-Gemeinde Vás zve ke společné pouti na Katolické dny a nabízí:

-          společnou dopravu autobusem z Prahy do Řezna a zpět se zastávkou v Plzni. Odjezd je plánován na středeční odpoledne 28.5. (16.00 hod.) a návrat na neděli 1.6. v odpoledních hodinách (příjezd do Prahy do 20.00 hod.).

-          ubytování v rodinách nebo církevních objektech typu poutních domů, klášterů atd.

-          volnou vstupenku na Katolické dny, jejíž součástí je MHD v Řezně a okolí

-          prohlídku řezenského historického centra

Účastnický poplatek činí 1.550 Kč (pro žáky a studenty 1.000 Kč).

Přihlášku je možné si stáhnout na stránkách Sdružení Ackermann-Gemeinde: www.ackermann-gemeinde.cz, nebo si vyžádat její zaslání na tel.: +420 221 979 325+420 221 979 325.

Z programu Katolických dnů…

„Češi a Němci: co nás spojuje – co nás dělí“ – biografický rozhovor s ministrem kultury České republiky Mgr. Danielem Hermane

Čtvrtek, 29.5. od 16.30

„Když Slovák platí za Řeka. Kde leží hranice solidarity v Evropě?”

Čtvrtek, 29.5. od 14.00

Dr. Jan Figel, víceprezident parlamentu, Bratislava

Martin Kastler, poslanec EP, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde, Norimberk

Prof. Dr. Christof Mandry, sociální etik, Saarbrücken

Dr. Vladimír Špidla, bývalý komisař EU, Praha

„Pastýř na kamenitém poli“ rozhovor s biskupem Mons. Františkem Radkovským

Pátek, 30.5. od 11.00

“Být křesťanem v sekularizovaném prostředí” rozhovor o církevní situaci v České republice s teologem Prof. Dr. Tomášem Halíkem

Sobota, 31.5. od 11.00

"Česko-německé skutečnosti. O životě vedle sebe a spolu podél hranice“

Sobota, 31.5.2014 od 16.30

Pozvaní hosté:

Thomas Bauer,vedoucí kriminální policie, Weiden i.d. OPf.

Hans Eibauer, ředitel Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee

Bára Procházková, novinářka, Praha

Biskup Mons. František Radkovský, Plzeň

Dr. Birgit Seelbinder, bývalá primátorka, Marktredwitz

“Od vězně ke kardinálovi” biografický rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou

Sobota, 31.5. od 17.00

Free via Skype

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás