Svobodná církev ve svobodné společnosti. Majetkové narovnání státu s církvemi nebo restituce? Přednáší Mos. Tomáš Holub, Plzeň 19.3.2014

Publikováno
14. 3. 2014

Přednáška generálního sekretáře České biskupské konference Mons. Tomáše Holuba  Svobodná církev ve svobodné společnosti. Majetkové narovnání státu s církvemi nebo restituce?“ proběhne ve středu 19. března 2014 ve 14.00 hodin v prostorách Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v Sedláčkově ul. 15, SP 108.

Všichni zájemci o dané téma jsou srdečně zváni!

Poslanecká sněmovna přijala v roce 2012 zákon č. 428/2012 Sb. a tím se otevřela nová kapitola pro církve a náboženské společnosti, především v jejich svobodném a na státu nezávislém působení ve společnosti. Z preambule zákona: "Parlament, pamětliv trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly na území dnešní České republiky potlačovány, odhodlán střežit a rozvíjet zděděné kulturní a duchovní bohatství, veden snahou zmírnit následky některých majetkových a jiných křivd, které byly spáchány komunistickým režimem v období let 1948 až 1989, vypořádat majetkové vztahy mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi jako předpoklad plné náboženské svobody a umožnit tak obnovením majetkové základny církví a náboženských společností svobodné a nezávislé postavení církví a náboženských společností, jejichž existenci a působení pokládá za nezbytný prvek demokratické společnosti…“

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. (*16. 8. 1967, Červený Kostelec) jako bohoslovec Arcibiskupského semináře absolvoval Katolickou teologickou fakultu UK v Praze a 28 8. 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byla v letech 1993-1996 Kutná Hora, kde byl ustanoven jako kaplan ve farnosti a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily. Poté nastoupil jako první vojenský kaplan do Armády ČR, v níž působil v letech 1996-2006. V období 2007-2008 absolvoval studijní pobyt na Lateránské univerzitě v Římě. Na Katolické teologické fakultě UK v Praze obhájil doktorát na téma "Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce". Od 1. 3. 2008 byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1. 12. 2008 do roku 2010 vykonával službu generálního vikáře královéhradecké diecéze. Po nástupu biskupa Vokála se stal jeho hlavním poradcem a od 1. 7. 2011 nastoupil na ČBK jako její generální sekretář.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás