Izajáš, svědectví o vítězící důveře - prezentace knihy Gabriely Ivany Vlkové, Plzeň 21.5.2014

Publikováno
25. 4. 2014

Ve středu 21. května bude probíhat v učebně Biskupství plzeňského na nám. Republiky od 17.00 hodin prezentace knihy IZAJÁŠ - svědectví o vítězící důvěře, která je přepisem původních  rozhlasových dialogů  Petra  Vaďury  s RNDr. Gabrielou Ivanou  Vlkovou,  řeholní  sestrou  řádu  dominikánek  a děkankou Cyrilometodějské  teologické  fakulty  Univerzity  Palackého  v Olomouci,  o knize  Izajáš, jednom  z vrcholných  textů  Starého zákona. Gabrela Ivana Vlková bude osobně přítomna.

Biblickou Knihu Izajáš lze označit za spis, který nejvíc  ovlivnil  i jiné  biblické  autory  a náboženské  ovzduší  Palestiny  na přelomu  letopočtu. Jednotlivým  oddílům  předchází  vždy  nástin  dobového  pozadí.  Samotný  výklad  textu  sleduje  stopu  důležitých  motivů napříč  celou  knihou  a odhaluje  tak  její  teologické  a duchovní  poselství.  Navíc  se  snaží  ukázat,  jak  prorok  promlouval k aktuálním  problémům Judska  8.  století  př.  Kr.  včetně  dočasného  údělu  judských  přesídlenců  do Babylonu.  Sympatický je  ekumenický  přístup  obou  autorů  k tomuto  období  starozákonních  dějin.  Kniha  vychází  zároveň  v nakladatelství  Kalich i  Vyšehrad.

RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D. (* 1964 v Trutnově) vystudovala Matema­ticko-fyzikální fakultu UK v Praze, Cyrilometodějskou teologickou fa­kultu UP v Olomouci a svá doktorská studia biblické teologie absolvo­vala na Papežské Univerzitě Gregoriana v Římě. Od r. 1987 je členkou České kongre­gace sester dominikánek. V ­roce 2000 začala působit na Katedře biblických věd Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci a od roku 2006 ­zastává funkci děkanky této fakulty. Je au­torkou či spoluautorkou řady odborných článků, skript a monografií. Z těch nejvýznamnějších, které byly publikovány v ­češtině, jsou to Slovo Boží a slovo lidské (2. vydání v r. 2007), Hospodinův služebník a nová smlouva (v r. 2009) a Svoboda ve vztahu ke službě a poslušnosti (spolu s Petrem Chalupou v r. 2011).

Petr Vaďura (*1962 v Šumperku) vystu­doval Filosofickou fakultu UK v Praze, 1986 nastoupil jako učitel na Základní školu do Hronova, z důvodů svědomí odmítl podepsat učitelský slib. Propuštěn, pracoval v dělnických profesích, 1987–1989 jako vychovatel v Jedličkově ústavu, ­1989–1992 zaměstnancem Křesťanských sborů, od r. 1993 působil jako misijní pracovník. Od roku 2012 zaměstnán Evangelickou církví metodistickou. Žije v Tachově a spolupracuje s Českým rozhlasem a TWR. V ­nakladatelství Vyšehrad již vyšly jeho biblické rozhovory s Janem Hellerem Znamení odkazující k nebi Na čem mi záleží, s Janem Sokolem Zůstat na zemi, s Jiřím Benešem Nevystižitelný Bůh, s Petrem Pokorným Má to smysl a s Pavlem Hoškem V dobrých rukou. V nakladatelství Kalich vyšla jeho kniha rozhovorů s Jiřím Benešem Pradějiny.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás