MARIAPOLI 2014 - setkání Hnutí fokoláre v Třešti 1.- 4.5.2014

Publikováno
2. 4. 2014

Hnutí fokoláre pořádá v Třešti během prvního prodlouženého květnového víkendu (od čtvrtka 1. do neděle 4. května 2014) čtyřdenní duchovně-rekreační setkání pro široký okruh zájemců.

Tento typ setkání všech generací, který Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre, nazvala MARIAPOLI, se koná téměř každý rok na různých místech republiky. Pořadatelé se letos po několika letech opět vracejí do Třeště jednak kvůli vhodnému okolí města pro výlety i cykloturistiku, a také kvůli vstřícnému přístupu ředitele Střední odborné školy pana Mgr. Františka Pospíchala. Areál školy má také dostatečnou kapacitu 360 lůžek.

„Setkání tohoto typu je určitým způsobem dovolenou pro duši, místem pro zamyšlení, bohoslužbu, modlitbu, dialog, přednášky na různá témata, ale také odpočinek a výlety. Zúčastnit se může každý – rodiny s dětmi, mládež, dospělí, kněží...,“ upřesňuje Marie Stehlíková z organizačního týmu.

Mottem letošního setkání je vzájemná láska, podstata Ježíšova Nového přikázání: „…abyste se navzájem milovali; jako jsem já miloval vás.“ (Jan 15, 12).

Zájemci se mohou přihlásit pomocí internetového přihlašovacího formuláře na stránkách www.focolare.cz nebo telefonicky na 602 218 350 do 15. dubna 2014 nebo do naplnění kapacity.

Hnutí fokoláre (nazývané také Dílo Mariino) je církevní hnutí, jehož posláním je duchovní a společenská obnova. Mezi jeho stoupence patří lidé různé rasy, kultury i společenského postavení. Je rozšířeno ve 194 zemích s duchovními centry v 81 státech světa. Jeho charismatem je jednota a cílem je přispět k uspořádání lidské rodiny v bratrských vztazích. Spiritualita jednoty se opírá o 12 pilířů: Bůh-láska, Boží vůle, Slovo, láska k bratru, vzájemná láska, eucharistie, jednota, Ježíš Opuštěný, Panna Marie, církev, Duch Svatý, Ježíš mezi námi. V loňském roce si Hnutí připomínalo 70 let svého trvání. Za jeho počátek je považován 7. prosinec 1943, den zasvěcení Chiary Lubichové, jeho zakladatelky, Bohu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás