Noc kostelů v plzeňské diecézi 23.5.2014

Publikováno
27. 4. 2014

Letošní Noc kostelů doprovází věta z knihy Genesis, z popisu stvoření světa: „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ (Gn 1, 14) Stejně jako v minulých letech budou pro návštěvníky letošní Noci kostelů připraveny zajímavé a atraktivní programy: koncerty, hudební a taneční vystoupení, komentované prohlídky, výstavy, programy pro děti, a řadu dalších zajímavostí, ve kterých nebude chybět otevření obvykle nepřístupných prostor. V některých místech programy začnou již v odpoledních hodinách. Např. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni již odpoledne bude možnost prozkoumat velice zajímavou půdu kostela, která nese ještě středověké prvky a prostor klenotnice nad sakristií. Odpoledne také budou začínat programy pro rodiny – hry a tvůrčí dílny.

PROGRAM

1.  Katedrála sv. Bartoloměje, náměstí Republiky 35

U KATEDRÁLY BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

15:00  PUTOVÁNÍ po KOSTELECH s Mapou poutníka Plzní k 15-ti Poutnickým schránkám 

15:00  Tajemství podkroví znovu poodkryto - komentované prohlídky – časové vstupenky bez rezervace od 14:30 na info stánku u katedrály

15:00  Zákulisní prostory katedrální klenotnice – komentované prohlídky – časové vstupenky k dispozici od 14:30 bez rezervace

15:00   Co ty ruce dětí dovedoutvůrčí dílny pro děti, náctileté, mládež a rodiny – v učebnách biskupství

18:00   Ukončení prohlídek v podkroví, klenotnici a tvůrčích dílen na biskupství

19:00   Úvodní pozdrav biskupa Františka Radkovského a hostů

19:10  Varhany a varhanní hudba tak, jak je znátena varhany hraje Pavel Šmolík

19:45   Andělská hudba – koncert na harfu s doprovodem flétny

20:00  Noční Plzeň z věže katedrály – začátek výstupů na věž katedrály sv. Bartoloměje - časové vstupenky k dispozici od 19:00 bez rezervace

20:30 Tisíc let staré a pořád IN liturgická roucha, komentovaná Mons.  E. Soukupem

21:15  Gregoriánský chorál v podání Scholy Cantorum Pilsensis

21:30  Tajemství katedrály I – tématem provází Ing. Arch. Jan Soukup

21:45  Gregoriánský chorál v podání Scholy Cantorum Pilsensis

22:00  Tajemství katedrály II relikviáře -  tématem provází Ing. Arch. Jan Soukup

22:30  Brouci na varhanách – aneb Beatles a jiné slavné melodie hraje Pavel Šmolík

23:15  Hudba na dobrou noc

23:30  Ukončení výstupů na věž

23:45  „Pokoj Vám“ – modlitba za Plzeň s požehnáním otce biskupa

 1.  A. Kaple bl. Hroznaty, náměstí Republiky 35, Biskupství plzeňské

Program v učebnách biskupství – vedle kaple bl. Hroznaty

20:00 Karikatury Boha – přednáška přednáší Kateřina Lachmanová

21:15  Církev nejsou jen restituce – moderovaná diskuze s Mons. Františkem Radkovským

 2.  Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ulice

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

19:00 Úvodní slovo Mons. Emila Soukupa

19:15 Informace o františkánském řádu – bratr Juniper OFM

19:30  Prezentace varhan s prof. Jitkou Chaloupkovou

20:00 Prohlídky varhan s organologem Ing. Jiřím Reindlem

20:30 T(Y)CHO – hra se světlem a tmou, s tichem a hudbou

21:00 Chvíle křesťanské hudby se studenty

22:00 Trio Pachnerovi – autorské písně

23:00 Koncert sboru VOX IMPERFECTA

23:30 T(Y)CHO – hra se světlem a tmou, s tichem a hudbou

23:45 Závěrečné slovo a požehnání Mons. Emila Soukupa

Po celou dobu akce probíhá v kostele tento paralelní program

19:00  Noc kostelů nejen pro děti se sr. Zuzkou (FMA) – dětský program

19:15  „Čajovna u bratří františkánů v sakristii“

19:15  „Co je v kostele“ – komentované prohlídky kostelních prostor s Jakubem             Kylišem

19:15  Biblické a liturgické okénko s Pavlem Veselským

19:15  Výtvarný workshop, aneb vyrobte si placku

19:00  Adorace v kapli sv. Antonína

3.  Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské náměstí

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

18:00  Zvony na zahájení Noci kostelů a mše svatá

19:00  Přivítání účastníků a malá historie Scholy od redmptoristů

19:15  Vystoupení Scholy od redemptoristů

20:00  Vyhlídka z věže  – zahájení

20:15  Seznámení účastníků s architekturou kostela

20:45  Meditace v nočním kostele u svíček a růženec Božího milosrdenství

22:00  Koncert pěveckého sboru Nová Česká píseň

23:00 Ukončení vyhlídek z věže

23:00  Varhanní koncert – na varhany hraje student konzervatoře Marek Pišl

23:30  Na rozloučenou zazní písně z Taizé

23:50  Modlitba za Plzeň s požehnáním

Prohlídka sakristie kostela

Prohlídka místnosti nad sakristií, kde uvidíte zblízka jedinečný plzeňský betlém.

Možnost posezení u čaje v Modrém sále nad sakristií. Srdečně zveme!

 4.  Kostel sv. Martina a Prokopa, Revoluční ulice

19:00 Koncert Vox Macronyx

20:30  VZDÁLENÉ UČINIL BLÍZKÝMI – koncert skupiny FILIA

21:30  Volná prohlídka kostela

 5.  Kostel sv. Jiří, Doubravka

18:00  Zahájení

18:00  Koncert studentů ZUŠ B. Smetany v Plzni

19:30  Otevření výstavy výtvarných prací manželů Kutkových, úvodní slovo

20:30  Komentovaná výstavka liturgických předmětů                  

21:00  O kostele sv. Jiří  - přednáší Martin Kondr

22:00  Prohlídky věže a výstavy

23:30  Závěrečná meditace se zpěvy z Taizé

23:55  Zakončení

 6.  Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí

18:00 Zvony na zahájení Noci kostelů

18:05 Mše svatá

19:00 Nešpory

19:15 Uvítání návštěvníků

20:00 Komentovaná prohlídka kostela

22:00 Komentovaná prohlídka kostela

23:55 Závěrečná modlitba a požehnání

 7.  Kostel Všech Svatých, Roudná

18:00  Hudba a texty pro radost srdce (bloky vždy po půl hodině)

19:30  Komentovaná prohlídka hřbitova, pořádá sdružení Maják Plzně

20:30 Komentovaná prohlídka hřbitova, pořádá sdružení Maják Plzně 

21:00  PhDr. Hana Gerzanicová – vzpomínky na Roudnou a kostel Všech svatých slovem i básní

22:30  Uzavření kostela a hřbitova

8.  Kostel sv. Mikuláše, Mikulášská třída

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

19:00    Zvonění zvonů a přivítání poutníků

19:05    Varhanní koncert – prof. Jitka Chaloupková

20:00    Moleben (litanie) k Přesvaté Bohorodičce

20:30  Varhanní hudba – Petra Janovičová

21:00    Varhanní koncert

21:30    Vystoupení Scholy od Redemptoristů  

22:30    Varhanní hudba – prof. Jitka Chaloupková

23:50    Modlitba za Plzeň s požehnáním

 9. Kaple v Hospicu sv. Lazara, Sladkovského 66

18:00 Zahájení Noci kostelů - úvodní slovo

18:15 Rodina Bešťákova – flétna, kytara, zpěv

18:40 Barokní hudba

19:30 PLETIVO (Karpi plus Ema plus Ondra) – poetická písňová tvorba

20:30 Petr Škabrada (Déma člen skupiny ZNC) – písničky nejen o Plzni

 10. Kostel sv. Petra a Pavla, Litice

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

19:00 Gotika v Liticích – přednáška

19:45  Ochutnávka mešního vína

19:45  Výstup na věž a prohlídka zvonů

20:30 Koncert

22:45 Zakončení modlitbou 

11. Kaple sv. Maxmiliána Kolbeho, Památník obětem zla, Doudlevce

 19:00 Maxmiliánek

19:05  Komentovaná prohlídka kaple a zahrady

19:30 Old School band

20:30  Komentovaná prohlídka kaple a zahrady

21:00  Komentovaná prohlídka kaple a zahrady

21:30 Zahrada v záři světel i stínů

21:30 Přístupová cesta bude osvětlena

12.  Pravoslavný chrám sv. Anny, Bezručova ulice

19:00  Zahájení a přivítání účastníků

19:30  Pravoslavná církev a co ji spojuje s katolickou církví a v čem je jiná

20:30  Prohlídka chrámu  

21:30  Pravoslavná církev

23:45  Modlitba za město a požehnání

 13.  Evangelická církev metodistická, Sbor Maranatha, Husova 14

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

18:00  Zahájení a vystoupení dětského sboru Lahoda

19:00  Nejen kulinářská ochutnávka s hosty z Texasu 

19:30  Projekce farního filmu Hry o Marii

20:00  Koncert hudební skupiny Sněhurka a 7

18:00  Kavárna v kostele

18:00  Prohlídka kostela od sklepa až na půdu

 14.  Evangelická církev metodistická, Plzeň 1 – Lochotín, Bolevecká náves

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

18:00  Zahájení Noci kostelů

18:00  Otevření čajovny k občerstvení a rozhovorům

            Komentované prohlídky kostela včetně promítání DVD o vzniku a životě sboru  

19:30  Komorní koncert souboru Kudrnatá Kapusta (fagot, flétny, virginal, klavír)

            Hudba renezanční, barokní a 20. století

21:30  Beseda s farářem „Církevní restituce – pohled nekatolíka“          

 15.  Českobratrská církev evangelická, Korandův sbor, Anglické nábřeží

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

19:00  Českobratrská církev evangelická, úvodní slovo k Noci kostelů

19:15  Divadelní hra dětí (záznam vánočního představení 2013)

19:45  Varhanní chvilka

20:00  Českobratrská církev evangelická, vztah k biblickému poselství, co může                                    nabídnout Korandův sbor

20:15  Historie vzniku sboru a stavba kostela

20:25  Diakonie

20:35  Umělecká díla a prohlídka krypty

20:55  Pěvecké vystoupení

21:20  Divadelní hra dětí (záznam vánočního představení 2013)

21:50  Historie vzniku sboru a stavba kostela

22:00  Diakonie

22:10  Umělecká díla a prohlídka krypty

22:30  Varhanní chvilka

22:50  Českobratrská církev evangelická, závěrečné slovo k Noci kostelů

23:05  Pěvecké vystoupení

Krypta  – Tvorba památečného obrazu Noci kostelů 2014

16.  Českobratrská církev evangelická, Západní sbor, Němejcova ulice

18:00  Otevření kostela a vyzvánění zvonu Svobody

18:05  Modlitební ztišení

18:15   Divadlo Jitule a Dadule – Pohádky z kufru                                  

19:00  Komorní sbor mládeže Ko.Mar

20:00  Historie sboru a církve – farář J. Šoltész

20:30  Chrámový pěvecký sbor

21:00  Modlitební ztišení

21:15  Historie varhan a ukázky – prof. J. Chaloupková

22:00  Historie sboru a církve – farář J. Šoltész              

22:30 Folková skupina Pletivo (Karpi plus Ema plus Ondra)

23:25  Modlitební ztišení

23:30  Uzavření kostela

 17. Církev bratrská, Doudlevecká 31

18:00  Zahájení, přivítání + nástin programu (reprodukovaná hudba)

18:30 Skupina CB – blok písní

19:15 Promítání fotek z CB akcí (dorost, výlety, společná dovolená, …)

19:30 Živá varhanní hudba

19:45 Reprodukovaný hudební koncert s videem

20:30 Přednáška o historii sboru CB (Jiří Dezort)

20:50 Blok písní

21:10 Reprodukovaná hudba + fotky

21:30 Živá varhanní hudba

22:00 Reprodukovaná hudba (povídka, báseň)

22:15 Blok písní

22:30 Reprodukovaná hudba

23:00  Oficiální ukončení

 18. CČSH, Sbor Kristova Kříže, Mikulášské náměstí 11

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

16:30  Koncert Plzeňské Bublinky, 50. MŠ Plzeň

19:00  Výstava Bohdana Holubcová, obrazy a grafika - „Chvála putování“

20:00  Koncert Eliška Mourečková - zpěv

21:00  Koncert Plzeňský MLS - malý lidový soubor

22:00  Koncert klarinetů pod vedením Kryštofa Křemenáka

00:00  Ukončení Noci kostelů

 19. Církev adventistů sedmého dne, sbor Skvrňany (KVK Centrum), Malesická 10

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

17:30 Koncert DPS Mariella

19:30 Představení CASD a sboru CASD Plzeň 1

19:50  O modlitbě (co je modlitba, jak se modlit)

20:10  Představení humanitární organizace ADRA

20:30  Dokument „1952“ – film o zákazu církve v letech 1952 - 1956

21:00  Představení CASD a sboru CASD Plzeň 1

21:20  O modlitbě (co je modlitba, jak se modlit)

Zeď nářků – zanechte svůj vzkaz nebo modlitbu

Čajovna, osvětlená zahrada, výstava Biblí a pomůcek pro studium Bible.

 20. Církev adventistů sedmého dne, sbor Slovany (KC Klíč), Koterovská 84

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

18:00  Úvodní slovo a přivítání návštěvníků

18:15  Po celý večer se mohou návštěvníci těšit na:  Křesťanský film o životě Ježíše Krista

            Prezentaci Klubu zdraví, Prohlédnout si výstavu Biblí a knih určených k jejímu studiu

Zastavit se v dětském koutku, kde mohou slyšet biblický příběh, Přijmout drobné pohoštění

22:30  Společná modlitba za město, přátele a návštěvníky

 21. Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, zvaný Kostelík U Ježíška, ul. u Ježíška

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

17:00  Výtvarné dílny pro děti

17:00  „Ježíškova čajovna“ U Ježíška něco dobrého na zub i k pití.

17:00 Zahájení Noci kostelů U Ježíška

17:05  Ježíšek akordeonový - akordeonový orchestr UNIVERSE ze ZUŠ Sokolovská                 

17:45 Do podzemí U Ježíška

19:00  Ježíšek komentovaný – s Ing. arch. Janem Soukupem – vše o kostele.

20:00  Ježíškova mandolína - Petr Vrobel  a Alena Kozáková     

20:45  Do podzemí U Ježíška - Co skrývá krypta pod kostelem

22:00  U Ježíška znovu na gospelovou notu s Touch of Gospel

22:00   „Ježíškova čajovna“ - malé občerstvení ve spolupráci s kavárnou Il mio caffe

23:00  Meditační hodinka U Ježíška - tichý kostel osvětlený světlem svíček

 22. Kaple Povýšení sv. Kříže, Křimice

18:00 Prohlídka zámecké kaple

20:30  Pěvecké vystoupení žáků 15. ZŠ

 23. Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy, Dýšina

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

 19:00 Zahájení se starosty

19:10 Školka v akci

19:30  Středověká hudba ve středověkém kostele

20:00  Dobrý pastýř

20:00  Tóny varhan

20:30  Vývoj sakrální architektury

21:05  Duchovní písně s kytarou

21:25  Atributy světců v dýšinském kostele

22:00  Gerničtí v kroji zpívají a vyprávějí

22:15  Ornáty – kostelní móda

22:35  Kostelní světelná show

22:55  Dýšinská lékařka recituje

22:45  Noční putování s loučemi po hřbitově

23:15  Bohoslužba s modlitbou za Dýšinu

Doprovodný program během celého večera: promítání na půdě kostela, čajovna na faře,

výroba placek s tématikou kostela na faře, výstava v prosklené lodžii fary

24. Kostel Narození Panny Marie ve Starém Plzenci na Malé Straně

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

18:00  Zvonění staroplzeneckých zvonů

18:05  Prostor pro individuální prohlídku kostela a velká detektivní soutěž pro děti

18:30  Koncert pěveckého sboru Základní umělecké školy Starý Plzenec         

19:00  „Církevní rok v barvách“ Ministrantská módní show

19:30   Jak svatá Barbora loupežníky napravila - divadelní spolek KONIVADLO  od Skalky

20:00  Autorské čtení ze staroplzeneckých legend

20:30   Varhany pod lupou

21:00   Povídání o druhém pádu a učednické zpívání při svíčkách

21:30   Závěrečné slovo pana faráře

                        V případě příznivého počasí bude Noc kostelů pokračovat na farní zahradě u táboráku.

 25.  Modlitebna ČCE, Chrást

U TOHOTO KOSTELA BUDE PUTOVNÍ SCHRÁNKA

17:00 Svíčkování - přijďte si se svými dětmi vyrobit svíčku

19:00  Vyzvánění zvonu a slavnostní zahájení farářem sboru a starostou obce

19:15  Od baroka po současnost - vystoupení kvarteta zobcových fléten ZUŠ Chrást

20:00  Nerušte mé kruhy – promítání dokumentu České televize o tom, jak Diakonie ČCE v             západních Čechách pomáhá lidem s autismem najít své místo v životě + prodejní          výstava děl uživatelů služeb denního stacionáře Človíček

20:45  Komedie o umučení a vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista – nová adaptace barokních pašijových her v podání ochotníků z Chrástu, Dýšiny a okolí pod vedením Marcely Žandové

22:00  Oživlí apoštolové  – meditace nad postavami Poslední večeře národního umělce Karla Svolinského na zdi chrástecké modlitebny

23:00  Lucernárium - noční chvála světla s požehnáním obci a poutníkům

            Po celý večer: Kavárnička s občerstvením, Výstava Biblí

 26.  Kostel sv. Víta, Dobřany

18:30  Otevření kostela sv. Víta – přivítání

18:30  Stálá expozice „DOBŘANSKÉ BAROKO“

18:45  Komentovaná prohlídka kostela sv. Víta

20:00   Uzavření kostela sv. Víta

Doprovodný program:

  • „Čajovna a kavárna“ v prostorách farního úřadu - fary.
  • „Dětská rukodělná dílna“ ve farní místnosti na farním úřadě s interaktivními výtvarnými dílnami pro celou rodinu - fara vedle České pošty.
  • Před Informačním centrem v Dobřanech - letáčky, pohledy, prodej literatury, za špatného počasí v prostorách kostela sv. Mikuláše.
  • V kostele sv. Víta bude vždy někdo, kdo Vám rád zodpoví Vaše dotazy a popovídá si s Vámi.

27.  Kostel sv. Mikuláše, Dobřany

17:25  Slavnostní zvonění zvonu ze zvonice a úvodní slovo

17:30  koncert PUDU - recitál pěveckého uskupení dobřanských učitelů         

18:15  Komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše

19:15  Výjimečná prohlídka farního úřadu včetně KLAUZURY, výstava fotografií „Ze života farní     rodiny.“

19:15  Prohlídka kostela s komentářem

20:00   Zakončení NOCI KOSTELŮ v Dobřanech v kostele sv. Mikuláše modlitbou

 

PEXESO II

Po loňském úspěchu bude pro děti připraveno nové PEXESO, na kterém se bude prezentovat 32 kostelů.

MAPA POUTNÍKA PLZNÍ – POUTNICKÉ SCHRÁNKY

Ti, kteří rádi hledají poklady, se budou moci vydat a cestu s Mapou Poutníka Plzní k 15-ti kostelům, s cílem najít a otevřít Poutnické schránky s jejich pokladem.  Všude tam, kde se akce bude konat, chystají organizátoři řadu a zajímavých programů, překvapení a novinek.

 CERTIFIKÁT POUTNÍKA

Vytrvalci „Noci kostelů,“ kteří navštíví během akce víc jak 10 kostelů, mohou získat Certifikát poutníka.

 PAMÁTEČNÍ POHLEDNICE

Nejen ti, kteří budou hledat poklady POUTNICKÝCH SCHRÁNEK, ale i ostatní návštěvníci si budou moci odnést památku na Noc kostelů v podobě unikátní pohlednice.

 Všechny podrobnosti o programech najdete na www.nockostelu.cz

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás