První část Fóra kněží a laiků plzeňské diecéze na téma: Hlásání radostné zvěsti o Kristu

Publikováno
20. 5. 2014

Přibližně 100 delegátů z celé diecéze se v sobotu 17. května 2014 zúčastnilo úvodní části Fóra kněží a laiků plzeňské diecéze. Setkání mělo za úkol reflektovat reakce na dopis biskupa Františka Radkovského “CREDIDIMUS CARITATI” z října loňského roku. Konkrétně se účastníci zamýšleli nad první částí dopisu věnované evangelizaci – hlásání radostné zvěsti o Kristu.

Dopolední program obsahoval tři přednášky, které měly za cíl rozšířit pohled účastníků na proběhlou diskusi v kontextu současné pastorace a exhortace papeže Františka Evangelii gaudium:

P. Dr. Michael Martinek, SDB: “Hlásání radostné zvěsti o Kristu v plzeňské diecézi z pohledu současné pastorální teologie v kontextu diskuze nad dopisem biskupa Františka Radkovského CREDIDIMUS CARITATI“.

P. Th.D. Alvaro Grammatica: “Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže Františka”.

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček: “Reakce na dopis biskupa v kontextu Evangelii gaudium papeže Františka”.

Odpoledne se účastníci rozdělili do skupin, které se zabývaly čtyřmi otázkami z dopisu biskupa:

1. Co můžeme udělat pro to, aby se o Kristu dozvědělo více lidí v našich farnostech?

"Jak se Bůh dotkl mého srdce" - zkušenost konvertitů a těch, kteří vedou katechumenát.

2. Jak udělat z našich far  místa setkávání? Jak otevřít naše fary a kostely a vyjít naproti těm, kteří Boží lásku nepoznali?

"Nádvoří národů" - zkušenost s působením na okraji církve a mimo ni - diskuze, duchovní a kulturní programy pro širokou veřejnost, atd.

3. Co udělat pro to, aby naše srdce hořelo při setkání s Kristem, jako u mnoha postav z evangelia.

"Cesta k prohloubení víry" - osobní zkušenost na cestě k prohloubení víry a zkušenost doprovázení k prohloubení vztahu s Bohem.

4. Jak odbourat předsudky vůči Církvi u těch, kteří říkají:

"Kristus ano - Církev ne?

Na závěr zástupci jednotlivých skupin prezentovali výsledky své práce ve skupinách. Tyto závěry se nyní zpracovávají a budou v nejbližší době zveřejněny.

Část účastníků vyjádřila zájem pokračovat v práci ve skupinách. 

Na podzim je plánovaná další část Fóra kněží a laiků, která se bude věnovat otázkám z druhé části dopisu věnující se ekonomické budoucnosti diecéze.

Cílem celého Fóra je pokus vypracovat konkrétní náměty a doporučení, jako inspiraci pro biskupa k řešení problémů obsažených v jeho dopisu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás