List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům, čtený při bohoslužbách 26.10.2014

Publikováno
26. 10. 2014

Drazí bratři a sestry,

celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především

v Nigérii, Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé

ve válkách rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě

pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně

umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách

prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii

či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském.

Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme

být lhostejní, ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom

nevyužili prostředky pomoci, které máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby

za mír a ukončení utrpení křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby účinné, je třeba,

abychom k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost

evangeliem. Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý

současný mír a blahobyt.

Také vás prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro

spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se

k sankcím vůči agresorům, ani když to bude znamenat omezení našich obchodů a od

každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. Pro naši zemi od nich požadujte

rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání.

Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako Den modliteb za pronásledované

křesťany, ale v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do Dne

půstu za mír na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který

vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním listopadovém týdnu se účastněte dle svých

možností také prosebných adoračních pobožností a každý den v poledne se spojme

v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.

Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary.

Proto ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem

v těchto zemích. Prosíme, abyste ukázali svou velkorysost.

Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu společně

prosit za jednu věc, na které se shodli podle Boží vůle.

Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme

biskupové českých a moravských diecézí

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás