Mezinárodní konference CÍRKEV - ZNAMENÍ JEDNOTY, České Budějovice 20.- 21.11.2014

Publikováno
13. 11. 2014

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Biskupství českobudějovické srdečně zvou na mezinárodní konferenci k 50. výročí vyhlášení konstituce Lumen gentium, Církev - znamení jednoty, ekumenické a pastorální aspekty

s účastí J. Em. Miloslava kardinála Vlka

Program konference 20. listopadu 2014 od 9.30 hod:

Zahájení: doc. Tomáš Machula, děkan TF JU v Českých Budějovicích, prof. Michal Bauer, prorektor JU pro akademické záležitosti, Mons. Adolf Pintíř, administrátor českobudějovické diecéze

Referáty: J. Em. Miloslav kardinál Vlk, Česká církev a Lumen gentium, prof. Hanjo Sauer (KTU Linz), Putující Lid Boží: O mysteriu církve dle Lumen gentium 1, prof. Karel Skalický (TF JU), Kolegialita a primát v Lumen Gentium, prof. Ctirad V. Pospíšil (CMTF UP), Význam nového pojetí „místní církve“ pro náš postoj k problematice Jana Husa a husitství: Ke dvěma významným výročím, doc. Tomáš Petráček (PF UHK), Od církve bojující k putujícímu Božímu lidu: jiná dějinnost konstituce Lumen gentium, doc. Jan Váně (FF ZČU), Jak/co jim říci, aby naslouchali?: Aneb nastolování témat ve veřejném prostoru českou katolickou církví

Referáty zakončí panelová diskuse přednášejících a v 17.30 hod. nešpory ve studentském kostele.

Místo konání: ve studentském kostele sv. Rodiny v ulici Karla IV. v Českých Budějovicích.

Tlumočení konference je zajištěno. Vstup zdarma.

Přestávka na oběd 12.30 - 14.00 hod.

www.tf.jcu.cz

Program konference 21. listopadu 2014 od 9 hod:

Zahájení konference: dr. Cyril Tomáš Havel, CFSsS, generální představený kongregace bratří Nejsvětější Svátosti

Referáty: prof. Peter Neuner (KTF LMU München), Co koncil přinesl – a co zůstalo, dr. Pavel Černý (ETS Praha), Jeden Pán, jedna víra a současné eklesiologické hledání, dr. Alvaro Grammatica, Pozůstatek Izraele jako třetí zahrnutý na cestě k jednotě, prof. Pavel Ambros (CMTF UP), Eklesiologická iniciace pastoračního poslání církve: Příspěvek k diskuzi nad recepcí druhého vatikánského koncilu, dr. Martina Hoffelner (Diecéze Linec), Sloužící církev ve světě práce: Pastorace pracujících v diecézi Linec

Referáty zakončí panelová diskuse přednášejících a shrnutí konference pozorovatelským týmem vedeným dr. Adamem Mackerlem.

Místo konání: ve studentském kostele sv. Rodiny v ulici Karla IV. v Českých Budějovicích.

Tlumočení konference je zajištěno. Vstup zdarma.

Přestávka na oběd 12.30 - 14.00 hod.

www.tf.jcu.cz

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás