P. Petr Hruška dostal Cenu Celestýna Opitze za rok 2014

Publikováno
4. 12. 2014

Chebský farář P. Petr Hruška obdržel CENU CELESTÝNA OPITZE za rok 2014.  Toto vyznamenání uděluje řád milosrdných bratří každorčně jako ocenění za vzor v péči o nemocné a potřebné, tedy za příkladnou práci v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Spolu s P. Petrem Hruškou je nositelkou této ceny za letošní rok Marie Ovesná ze Zlínska.

P. Petr Hruška, Th.D.

 je významná osobnost církve v západních Čechách. Je synem Luboše Hrušky, českého politického vězně komunistického režimu a tvůrce proslulé Meditační zahrady v Plzni.

V roce 1994 se stal katolickým knězem, načež odešel studovat do Irska. Po návratu v roce 2004 se stal kaplanem v Chebu a v roce 2010 byl jmenován místním farářem a zároveň ředitelem Farní charity. Je spoluzakladatelem a předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Hospice svatého Jiří, jediného mobilního hospice pro nevyléčitelně nemocné v Karlovarském kraji. Zároveň slouží jako duchovní u nemocných ve zdravotnických zařízeních v Chebu a jeho okolí. Zaštiťuje projekty dobrovolnictví u nemocných, chudých – těch, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých. V těchto aktivitách se snaží rozvíjet potenciál mladých lidí.

Kromě pastýřské služby vyniká v analytické práci a sepisování textů, baví ho běhání, jízda na kole či geocaching. Dle slov jeho farníků je ale především člověkem s dobrým srdcem. Ti ho také nominovali na Cenu Celestýna Opitze za jeho dlouholetou pomoc mnoha lidem, za jeho zásluhy o rozvoj chebské farnosti, která je díky němu doslova otevřená široké veřejnosti včetně lidí nevěřících, kteří však věří ve správnost a dobro jejího díla.

MUDr. Celestýn Opitz, podle něhož je cena pojmenována, byl členem řádu milosrdných bratří a jako první v Evropě provedl operaci v narkóze, stalo se tak v roce 1847 v pražské nemocnici milosrdných bratří, dnes Nemocnice Na Františku. Ušetřil tak své pacienty mnohdy nesnesitelných bolestí. Díky němu se dnes mohou provádět operace, které do té doby byly naprosto nemyslitelné. Tímto je velkým vzorem v šíření odkazu sv. Jana z Boha, zakladatele řádu, křesťanské péče o nemocné. Cena Celestýna Opitze tak symbolizuje hluboký vztah k nemocným.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás