Letnice umělců letos začnou 7. 4. 2015 na Světový den vzdělanosti

Publikováno
5. 4. 2015

Plzeň - Dne 7. dubna 2015 v 17.00 hodin odstartuje pátý ročník festivalu duchovní kultury „Letnice umělců“ na téma Moudrost a krása Bible. V přednáškovém sále západočeského muzea budou vést rozpravu na toto téma plzeňský biskup František Radkovský a pater Reginald Pavel Větrovec z premonstrátského kláštera v Teplé. Pořad je připraven ke Světovému dni vzdělanosti.

Tématem letošních Letnic umělců jsou kniha Genezis a Zvony. Návštěvníci Plzně se můžou těšit na bohatý program výstav obrazů a soch, koncerty, odborné přednášky, expozice, autorská čtení a hudbu. Hlavními místy dění budou katedrála sv. Bartoloměje, kostel sv. Jana Nepomuckého, Západočeské muzeum, Muzeum církevního umění, kostelík u Ježíška a také Západočeská galerie. „Město Plzeň je pro letošní rok místem, které má jistým způsobem odpovědnost za kulturu Evropy. Budou prezentována nová umělecká díla inspirovaná Biblí a zvony, jde tedy o současné rozvíjení židovsko-křesťanského poselství, které je nadčasové a má sílu oslovovat každou dobu, i tu dnešní. Kéž se tedy letošní Letnice umělců stanou jedním z příspěvků Evropského hlavního města kultury k zachování a rozvíjení dvoutisíciletého kulturního bohatství Evropy,“ řekl biskup Radkovský, jeden z iniciátorů a patron Letnic umělců.

Letnice umělců pořádá Biskupství plzeňské společně s Unií výtvarných umělců plzeňské oblasti, Střediskem západočeských spisovatelů, Konzervatoří Plzeň a Západočeským muzeem v Plzni. Festival končí v neděli 24. května, přesně v den Letnic, které jsou křesťanským svátkem Seslání Ducha Svatého, jenž je slaven 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení Páně.

Letnice umělců 2015

PROLOG

Úterý 7. 4., 17 hod. – Západočeské muzeum, přednáškový sál – Moudrost a krása Bible. Rozprava Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského, a P. Reginalda Pavla Větrovce, O. Pream. Teplá. Pořad je připraven ke Světovému dni vzdělanosti.

POŘADY

Úterý 14. 4.,16 hod. – kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám., Plzeň – Vernisáž výstavy obrazů členů UVU plzeňské oblasti. Úvodní slovo P. Mir. Martiš, farnost Plzeň-Bory, PhDr. Jana Potužáková, UVU PO. Vernisážní koncert Petra Vacka, akordeon.

Středa 15. 4., 17 hod. – Západočeské muzeum, přednáškový sál, Kopeckého sady 2, Plzeň. Pětice zvonů plzeňské katedrály. Přednáška Mons. Emila Soukupa, arciděkana a ing. arch. Jana Soukupa.

Úterý 21. 4., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň – Setkání v katedrále. Vernisáž výstavy soch členů UVU plzeňské oblasti a hostů. Úvodní slovo: Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, Mons. Emil Soukup, arciděkan, Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátora m. Plzně, Blanka Hejtmánková, Tamara Kopřivová, Jana Potužáková. Slavnostní koncert dětského pěveckého sboru Andílci, sbormistryně Jana Korbelová.

Středa 22. 4., 17 hod. – Muzeum církevního umění, kaple sv. Barbory, Františkánská ul., Plzeň – Stopy sv. Vojtěcha, sv. Jiřího a sv. Marka. Přednáška inspirována dubnovými svátky těchto světců. Přednáší Mgr. Luděk Krčmář, historik Zpč. muzea v Plzni.

Úterý 28. 4., 15.30 hod. – Muzeum církevního umění, předsálí, Františkánská ul., Plzeň. Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ Jagellonská ul., Plzeň. Úvodní slovo Mgr. Karel Syka, ředitel.

Úterý 28. 4., 17 hod. – Muzeum církevního umění, kaple sv. Barbory, Františkánská ul. Plzeň. Autorská čtení a hudba učitelů a žáků Konzervatoře Plzeň. Setkání slovem provází dr. Blanka Hejtmánková.

Středa 29. 4., 17 hod. – katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň – Slavnostní koncert Komorního sdružení českých muzikantů. Na programu jsou díla českých a světových skladatelů.

Pondělí 4. 5., 17 hod. – kostel Nanebevzetí P. Marie, Františkánská ul., Plzeň – Gospely, spirituály, šansony. Koncert o touhách a nadějích, které drží člověka nad vodou, když mu docházejí síly. Učinkují Ivana Růžičková, zpěv, Zuzana Rezková, klávesy, Věra Blašková, akordeon. Koncert je vzpomínkou na konec 2. světové války roku 1945.

Úterý 12. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění, kaple sv. Barbory, Františkánská ul., Plzeň. A Bůh udeřil na zvon a bylo světlo. Autorská čtení členů Střediska západočeských spisovatelů. Hudební doprovod QarTETKY a Quattro Formaggi. Slovem provází dr. Tamara Kopřivová.

Středa 13. 5., 17 hod. – kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám, Plzeň – Varhanní koncert prof. Jitky Chaloupkové.

Čtvrtek 14. 5., 17 hod. – Muzeum církevního umění, expozice, Františkánská ul. Plzeň. Když obrazy promluví. Příběhy milostných soch a obrazu z Muzea církevního umění. Přednáška Mgr. Luďka Krčmáře s prohlídkou v expozici.

Úterý 19. 5., 17 hod. – kostelík U Ježíška, Plzeň – u mostu Milénia Slavnostní koncert sboru Slavoslovie, který se věnuje jednohlasé pravoslavné duchovní hudbě zpívané především v církevní slovanštině. Učinkují Igor Angelov, Plamen Angelov, Ondřej Dobisík, Michal Šejvl.

Čtvrtek 21. 5., 17 hod. – Západočeská galerie, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň. Písně času a stesku. Dva písňové cykly Přemysla Ruta. První na slova německého romantika Josepha von Eichendorffa v překladu Ivana Slavíka, druhý na slova Josefa Hory. Ani pop ani rock ani jazz ani klasika. S autorem účinkují Martina Kafková a Markéta Potužáková.

EPILOG

Neděle 24. 5., 18 hod. – katedrála sv. Bartoloměje, nám. Republiky, Plzeň – Pontifikální Letniční nešpory, Mons. František Radkovský, biskup plzeňský. Varhanní koncert.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás