Papež František vyhlásil Mimořádné jubileum Božího milosrdenství

Publikováno
18. 5. 2015

Dne 11. dubna 2015, na vigilii svátku Božího milosrdenství papež František vyhlásil „Mimořádné jubileum Božího milosrdenství“, které bude zahájeno 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016. K tomuto jubileu byla vydána papežská bula, jejíž oficiální překlad do českého jazyka je možné stáhnout zde. (více na http://www.im.va)

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:

Pane Ježíši Kriste,

učil jsi nás být milosrdnými,

jako je milosrdný nebeský Otec,

a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.

Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.

Tvůj láskyplný pohled

osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,

cizoložnici a Marii Magdalénu

od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,

přiměl Petra plakat, když tě zradil,

a zaručil kajícímu zločinci ráj.

Dej, ať každý z nás

slyší tvá slova určená samařské ženě,

jako bys je říkal nám:

„Kdybys tak znala Boží dar!“

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,

Boha, který projevuje svou všemohoucnost

nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:

dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,

tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci

byli podrobeni slabosti,

a tak mohli soucítit s těmi,

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:

dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,

zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.

Sešli svého Ducha

a posvěť nás všechny jeho pomazáním,

aby se Svatý rok milosrdenství

stal rokem Hospodinovy milosti

a aby tvá církev s obnoveným nadšením

mohla přinášet radostnou zvěst chudým,

vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným

a navrátit zrak slepým.

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,

o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ

s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.

Amen.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás