Zemřel emeritní řezenský biskup Mons. Manfred Müller

Publikováno
22. 5. 2015

Kristus, věčný Velekněz,

povolal ve středu 20. května 2015

do nebeského pokoje

svého věrného služebníka

Manfreda Müllera,

biskupa řezenského v letech 1982-2002

Narodil se 15. listopadu 1926 v Augsburgu. Po studijích teologie na univerzitě v Mnichově byl dne 24. června 1952 vysvěcen na kněze augsburské diecéze. Jeho působení bylo již od kněžského svěcení úzce spjato se školstvím a vyučováním náboženství, šestnáct let vyučoval na třech různých středních školách včetně augsburského gymnázia. Nakonec se v jižním Bavorsku stal poradcem pro katolickou náboženskou nauku.

10. ledna 1972 ho papež Pavel VI. Jmenoval světícím biskupem v Augsburgu, kde 25. března přijal v tamější katedrále biskupské svěcení.

16. června 1982 ho papež Jan Pavel II. jmenoval biskupem v Řezně. Do tohoto úřadu byl slavnostně uveden 18. září 1982 jako 76. řezenský biskup. V čele diecéze stál 20 let do dovršení věku 75 let.

I jako biskup se obzvlášť angažoval v záležitostech školy a výchovy, v rámci Německé biskupské konference byl od r. 1991 předsedou komise pro školství a výchovu.

Po pádu železné opony podporoval Arcidiecézi pražskou a následně nově založenou Diecézi plzeňskou. Svou velkou podporu poskytl Církevnímu gymnáziu v Plzni a v Praze ve Strašicích se podílel na stavbě kostela.

Město Řezno, Bavorský stát i Spolková republika Německo ohodnotila jeho činnost řadou ocenění.

Rozloučení se koná ve čtvrtek 28. května 2015 ve 13.00 hodin v řezenské katedrále, poté bude tělo zesnulého uloženo do biskupské hrobky v katedrále. Pontifikálnímu requiem bude předsedat arcibiskup Friedrich kard. Wetter.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás