Spolek pro románský kostel v Potvorově zve na koncert

Publikováno
22. 6. 2015

Spolek pro románský kostel v Potvorově zve na koncert Petra Linharta, který se bude konat v sobotu 27. června 2015 v 19.00 hodin. Plakát koncertu - Linhart

Kostel sv. Mikuláše v Potvorově je jednou z nejstarších památek na území Plzeňského kraje. Patří sice k menším venkovským kostelům, ale jeho umělecká a architektonická hodnota jej řadí mezi naše nejvýznamnější a nejcennější stavby vůbec. Umělecky stavba navazuje na chebskou románskou architekturu, která k nám pronikla z Bavorska a Frank.

Dle dostupných pramenů byl vystavěn v letech 1220-1240 a plnil funkci nejen církevní, ale i ochrannou, funkci jakési tvrze, do které se v době nebezpečí utíkali lidé z širokého okolí. Dle historických záznamů bylo i předem určeno, které vesnice smějí k ochraně používat pouze přízemí kostela a které se mohou schovávat i na tribuně nebo ve věži. Tato ochranná funkce se promítla i do jeho architektonické podoby. Tvrz může potvorovský kostel připomínat např. vysoko položenými okny v lodi kostela a především malými kruhovými okny pod kruchtou. Můžeme se domnívat, že jen díky existenci potvorovského kostela žijí někteří z nás, potomků středověkých lidí, kteří uvnitř chrámu našli útočiště v těžkých dobách. I proto bychom měli dnes cítit morální povinnost tuto ochranu kostelu vrátit v době, kdy ji skutečně potřebuje.

O záchranu této památky jde Spolku pro románský kostel v Potvorově. Spolek byl založen v září roku 2007 a jeho hlavním cílem je zastavit chátrání vzácného románského kostela sv. Mikuláše a přispět k jeho obnově. Chce pomoci při iniciování a organizaci oprav, žádostí o dotace a také při shánění finančních prostředků, aby bylo možno práce financovat.

Občanské sdružení je otevřené všem, kteří chtějí přispět jakoukoliv formou pomoci při péči o kostel. O zásadních věcech sdružení rozhodují právě jeho členové na shromáždění členů, které je svoláváno nejméně 1 x ročně v Potvorově.

Spolek pro románský kostel v Potvorově

Adresa: Potvorov č. 10, 331 41 Kralovice

IČ: 22669361

Bankovní spojení: č.ú. 43-607500247/0100

http://www.potvorov.cz/

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás