Zveme na besedu dne 20.8.2015: „Kuba čeká na misionáře milosrdenství“

Publikováno
18. 8. 2015

Sestry salesiánky zvou ve čtvrtek 20. 8. 2015 od 18.00 hodin na besedu s misionářkou Olgou Landrovou FMA, která v letech 2004-2009 působila také v plzeňské diecézi. Sestra Olga je nyní na krátké návštěvě ve vlasti. Pokud by vás povídání o jejím působení na Kubě zajímalo a nejste právě na dovolené nebo nemáte jiné povinnosti, zastavte se v Plzni u sester na Křimické 73.

Salesiánky působí na Kubě již od roku 1921. V prvních čtyřiceti letech se věnovaly výuce náboženství, zakládaly oratoře a velké školy. Důsledkem radikálních politických změn šedesátých let se jejich činnost omezila na výuku náboženství ve farnostech. Lidé jsou ale na přítomnost řeholnic zvyklí. Hábit při kontaktu s nimi netvoří bariéru, naopak je svědectvím, často se na nás i na ulici obracejí s úctou, důvěrou a prosbou o pomoc i s prosbou o požehnání. Do celé církve vkládají velkou naději.

Přestože je Kuba velmi krásná země a podnebí je velmi příznivé pro zemědělství, lidé zatím nemohou z různých důvodů toto bohatství využívat. Žijí ve velmi skromných podmínkách, největší každodenní starostí je obstarání jídla.

V současné době se sestry salesiánky nacházejí ve čtyřech městech: Havana, Manguito, Camaguey a Manzanillo, od sebe velmi vzdálených.

Komunita v Camaguey, do které patří sestra Olga, spolupracuje se salesiány v jim svěřené farnosti a v oratoři. Doma se sestry věnují mladým v kroužcích, hry na kytaru, na klavír a ručních prací. Místní biskup jim také svěřil misie na venkově v nedaleké oblasti Sierra Cubitas, ve vesnici zvané Imías, kde po více než padesáti letech byla církvi navrácena budova kostela.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás