Diecézní charita Plzeň se připojuje k aktivitám na pomoc válečným uprchlíkům

Publikováno
7. 9. 2015

Po oficiálním jednání na úrovni Charity Česká republika a Ministerstvem vnitra ČR byly Diecézní charity požádány o součinnost. Na úrovni DCHP je výsledkem první iniciativa na pomoc uprchlíkům.

Konkrétnější činnost Charit v Plzeňském a Karlovarském kraji bude následovat po podpisu smlouvy mezi CHČR a MVČR.

Za tímto účelem byl zřízen tým, na kterém se podílejí pracovníci Terénní krizové služby a Poradny pro cizince a uprchlíky.

Pracovníci Charity budou spolupracovat s Cizineckou policií,která má informace o situaci uprchlíků, jimž je třeba pomoci. Váleční uprchlíci ze Sýrie by měli být propuštěni Cizineckou policií během několika hodin a nebude jim bráněno v další cestě.

Charitní pracovníci budou pro uprchlíky v nouzi zajišťovat jízdenky na vlak, materiální, zdravotní aj. pomoc a případné ubytování. A to maximálně po dobu 7 dnů, během nichž musí uprchlíci, kteří nepožádali o azyl v ČR, opustit naše území.

Charita obdobným způsobem bude postupovat v případě uprchlíků, kteří byli propuštění z detenčních zařízení a pohybují se na území ČR.

Diecézní charita Plzeň uvítá pomoc ze strany veřejnosti

a poskytne bližší informace na kontaktních číslech:

731 433 013, 731 433 096 a 731 433 017.

Konto pro finanční pomoc: 2648062/0300

Pomáháme všem lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás