Biskup Radkovský dnes otevřel Bránu milosrdenství v plzeňské katedrále

Publikováno
13. 12. 2015

Na 3. neděli adventní biskup František Radkovský otevřel Bránu milosrdenství v katedrále sv. Bartoloměje. Stalo se tak při mši sv. v 10:30 hodin. Je to záležitost v dějinách církve zcela mimořádná, aby se otvírala Svatá brána jinde než na papežských bazilikách v Římě.

Liturgie začala na biskupství, odkud vyšel průvod ke katedrální Bráně milosrdenství. Následovala liturgie otevření brány a všichni byli vyzváni k projití Svatou branou. V katedrále proběhla mše svatá, kterou celebroval biskup František.

Přes 900 věřících z vikariátu Plzeň - město potvrdilo důležitost začátku tohoto Svatého roku milosrdenství v naší diecézi.

Další brány milosrdenství se otevřou:

13. prosince 2015 při mši svaté v 8:30 v kostele sv. Michaela Archanděla a Panny Marie Věrné v Ostrově,

1. ledna 2016 při mši svaté v 17.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních,

5. března 2016 při mši svaté v rámci vikariátního dne v kostele Narození Panny Marie v Klatovech,

4. dubna 2016 při titulární slavnosti opatského kostela Zvěstování Páně v klášteře Teplá,

13. listopadu 2016 v Lokti u příležitosti výročí spojeného se sv. Anežkou Českou.

"Během doby, kdy budou otevřeny brány milosrdenství, vám všechna tato místa nabídnou možnost setkat se s milosrdným Bohem mnoha způsoby. Stanovil jsem, aby se na všech těchto místech konal také „Den smíření“, na který budou zvlášť pozváni věřící z konkrétních vikariátů nebo spádových oblastí, patřících ke konkrétnímu kostelu s branou milosrdenství. Mají-li se tyto dny stát zkušeností odpuštění, vybízím všechny duchovní správce a jejich pomocníky, aby ke Dni smíření své farníky pečlivě připravili. Takovou přípravou mohou být duchovní obnovy, rekolekce, bohoslužby smíření nebo ještě jiný vhodný způsob. Pomohou k tomu Misionáři milosrdenství – hlasatelé radosti z odpuštění a přesvědčiví kazatelé milosrdenství. Těmto, mnou ustanoveným kněžím, kteří mají být živým znamením toho, jak Otec přijímá každého, papež kromě hlásání slova svěřil pravomoc odpouštět také hříchy, které jsou vyhrazeny Apoštolskému stolci. Chci zdůraznit, že všichni kněží obdrželi od Svatého Otce po dobu Svatého roku milosrdenství pravomoc udělit rozhřešení od hříchu potratu těm, kdo se na něm podíleli a kdo s kajícím srdcem usilují o odpuštění," uvedl již dříve v adventním dopise biskup František.

Bula, kterou papež vyhlásil Svatý rok milosrdenství

Fotografie pana Jiřího Straška z projektu Člověk a víra.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás