Nový plzeňský biskup Tomáš Holub byl vysvěcen 30.4.2016

Publikováno
1. 5. 2016

Mons. Tomáš Holub přijal dne 30. dubna 2016 v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni biskupské svěcení z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky a stal se tak v pořadí druhým sídelním plzeňským biskupem církve římskokatolické. Jeho spolusvětitelé byli emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský a biskup partnerské diecéze řezenské Dr. Rudolf Voderholzer.

Biskup František Radkovský, který stál v čele plzeňské diecéze od jejího vzniku v květnu 1993, připomněl ve své promluvě obrovskou zodpovědnost biskupa především za lidi nejen jeho diecéze těmito slovy: "Má nejvyšší odpovědnost za vedení Božího lidu, tedy všech, kteří chtějí patřit ke Kristu a k církvi. Má jim svým příkladem a svými slovy ukazovat cestu Kristova následování v plnění vůle Boží a v uskutečňování vzájemné lásky. Má také nejvyšší odpovědnost za posvěcování Božího lidu, to znamená zprostředkování Božích darů udělovaných mocí Ducha Svatého skrze svátosti církve; tedy křest, biřmování, Eucharistii, svátost smíření, svátost nemocných, svátost kněžství a svátost manželství. Bez těchto Božích darů, bychom totiž nebyli schopni nic dobrého vykonat a podléhali bychom náporům zla a Zlého, tedy ďábla."

Zároveň emeritní biskup František Radkovský dodal, že i biskup je jenom člověk se svými slabostmi, který potřebuje neustálé doprovázení v modlitbách. "Všimněte si, jak pokorný papež František při každé příležitosti prosí o modlitbu. A proto vás všechny jménem biskupa Tomáše v tuto chvíli prosím o neustálou modlitbu za něho. Od této mše svaté bude modlitba za něho znít v diecézi při každé eucharistické modlitbě, kde vystřídá moje jméno. Možná, že vám v něčem nebude sedět, bude mít jiný názor než vy, ale modlete se za něho. Neste ho neustále na svých sepjatých rukou," žádal biskup Radkovský. K novému biskupovi Tomáši Holubovi se obrátil s výzvou: "A samozřejmě ty, Tomáši, jako náš biskup musíš být v čele se svojí

láskou, pokornou, sloužící a všechny přijímající. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem se o to se svými omezenými silami snažil, mohu dosvědčit, že to podivuhodně funguje, že to stojí za to. Budu tě v tom podporovat a pomáhat ti, protože lidé kolem nás lásku, přijetí a pochopení velice potřebují a my si tyto obrovské Boží dary, které jsme bez vlastních zásluh dostali, nemůžeme nechat pro sebe. Opět to, milí bratři a sestry, platí pro nás pro všechny, nejen pro biskupy. Ale na biskupech je to hodně vidět, proto musejí být v čele tohoto proudu vzájemné lásky ke všem."

Biskup Tomáš Holub po aktu svěcení poděkoval Hospodinu za trpělivost a vynalézavost, s níž ho k této službě připravoval, rodině i všem, kdo jej podpořili a podporují, a zdůraznil: "V tento okamžik se modlím za dar odvahy a moudrosti, abych v síle Ducha uměl přijmout svoji pastýřskou zodpovědnost za všechny chvíle, kdy mám povzbuzovat, vést i rozhodovat, za situace, kdy vhod či nevhod budu volán hájit svobodu a důstojnost každého člověka, bránit se falešné smířlivosti a vydávat jasné svědectví o Pravdě, kterou je Bůh sám.

Modlím se ale také za dar otevřenosti a prostoty, abych uměl jako biskup žít uprostřed Vás a společně Vámi prožívat radosti i starosti, společně hledat v církvi, v ekumeně i ve společnosti, kam nás náš Pán volá.

Modlím se však také za dar pokory a vnímavosti, abych rozpoznal situace, kdy vás, setry a bratři naší diecéze, Vás spolubratři kněží inspiruje a vede sám Duch Boží a já jsem volán Vás podporovat.

Modlím se, abych se uměl nechat oslovit Vámi sestry a bratři z ekumeny tam, kde následujete našeho Pána věrněji a poctivěji než já.

A prosím také Hospodina, abych dokázal od vás politiků, členů místních samospráv či občanské společnosti přijmout radu tam, kde uvidíte situaci a potřeby našich spoluobčanů realističtěji než já sám.

Prosím vás všechny o modlitbu ale o i lidskou podporu, prosím vás o vstřícnost ale i otevřenou kritiku tam, kde se budete domnívat, že se mýlím.

Těším se na společnou cestu. A mimo toto těšení bych rád přispěl k našemu společnému putování svojí lidskou i duchovní zkušeností, svojí radostnou vírou v Toho, který je silnější než jakékoliv zlo či lidská lhostejnost, a snad i svým elán a svou energií biskupa začátečníka.

Svatá Maria, blahoslavený Hroznato, svatý Tomáši, orodujte za nás!"

Fotografie Člověk a Víra.

Homilie biskupa Františka Radkovského 30.4.2016

Poděkování biskupa Tomáše Holuba 30.4.2016

Fotografie Pavel Adámek a Anka Mačugová

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás