Výzva k modlitbě a vděčnosti za dar nového biskupa

Publikováno
18. 4. 2016

Ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním (Flp 4,6)

Milé sestry a milí bratři!

Jsou to již dva měsíce, co známe jméno mého nástupce, nového biskupa plzeňské diecéze – Mons. Tomáše Holuba. Mám z toho velkou radost a doufám, že vy také, a jsem vděčný Bohu, že si zvolil právě jeho. Od doby jeho jmenování jsme spolu strávili mnoho času a podnikli mnohá setkání, abych jej uvedl do života naší diecéze. Biskupa Tomáše určitě čeká nelehký úkol pastýřské služby v naší mladé plzeňské diecézi. Proto bychom jej měli svěřovat v modlitbách Bohu, aby jej posiloval svým Duchem pro tuto službu. V modlitbě za něj děkujme Bohu, že jej k nám poslal, a s důvěrou za něj prosme – tak jak on sám nás o modlitbu žádal.

Milí diecézané,

chci vás vyzvat k týdnu modliteb za našeho nového biskupa Tomáše, který zahájíme týden před jeho biskupským svěcením, v neděli 24. dubna. Modlete se za něj v osobních modlitbách, přidejme úmysly za něj a za diecézi v přímluvách při bohoslužbách, v modlitebních společenstvích nebo při adoraci. Při této příležitosti svěřme znovu Bohu celou naši diecézi, ať nám zní v srdci slova žalmu 33, motto naší diecéze na tento rok – „Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!“.

Vyprošuji pro vás a pro vaše blízké hojnost Božího požehnání, děkuji vám za léta naší společné cesty k Bohu a připomínám, že jste všichni srdečně zváni k účasti na biskupském svěcení v naší katedrále v sobotu 30. dubna 2016 od 10.30. (I když se do ní všichni nevejdeme a v TV NOE bude přímý přenos, přijeďte na tuto jedinečnou událost setkat se s ostatními diecézány a novým biskupem do Plzně. Na boku katedrály a v kostele u františkánů budou velkoplošné obrazovky pro ty, kteří se do katedrály nevejdou.)

                                                                                              Váš František

Návrh přímluv:

  1. Děkujeme za našeho biskupa Františka, za jeho usilovnou službu, za jeho lásku a pozornost ke každému, s kým se setkává… a prosme o požehnání v jeho nové službě, posiluj ho, provázej a žehnej mu

  1. Děkujeme za nově jmenovaného biskupa Tomáše, za jeho životní cestu a vše, čím jsi ho obdaroval… a prosíme o požehnání pro jeho pastýřskou službu v naší diecézi

  1. Ať je trpělivý a vytrvalý ve své službě, ať nachází ochotné spolupracovníky, ať vede svěřené stádce, ochotně mu naslouchá a společně s ním směřuje do Božího království.

  1. Prosíme za naši diecézi, abychom rostli v lásce a jednotě mezi sebou i s ostatními křesťany, vydávali svědectví Kristu a sloužili všude tam, kde je smutek, samota, neštěstí, spory, nenávist, nesvoboda, kde chybí láska.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás