Letošní noc kostelů v plzeňské diecéze nabídne bohatý program

Publikováno
2. 6. 2016

Do akce Noc kostelů v Plzeňské diecézi se již zapojilo

přes 130 kostelů a modliteben!

 

Záštitu nad akcí převzali 

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský;

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR;

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky;

Václav Šlajs, hejtman plzeňského kraje;

JUDr. Martin Havel, hejtman Karlovarského kraje;

Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

Letošní Noc kostelů se uskuteční v noci z pátku na sobotu, 10. 6. 2016. Stejně jako v minulých letech budou pro návštěvníky kostelů a modliteben připraveny zajímavé a atraktivní programy: koncerty, hudební a taneční vystoupení, komentované prohlídky, výstavy, programy pro děti, a řada dalších zajímavostí, ve kterých nebude chybět otevření obvykle nepřístupných prostor.

Pro každý ročník této již tradiční a oblíbené akce je zvoleno motto, kterým jsou slova z Bible. Noc kostelů 2016 doprovází věta z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.“ (Zj 21,25)

Protože je přihlášených kostelů v Plzni a okolí hodně, návštěvníci akce budou mít k dispozici pro tento rok 2 skládačky s programem. Jedna určená pro kostely v Plzni a druhá pro kostely v okolí Plzně. Další skládačky prezentují programy v kostelech Rokycanska, Kralovicka, Domažlicka a Tachovska, Sokolovska. Pro návštěvníky akce jsou také připravené nové pamětní pohlednice.

V některých místech programy začnou již v odpoledních hodinách. Třeba zrovna v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni již odpoledne bude možnost od 15 hodin vystoupat na věž k nově instalovaným zvonům.

V Plzni bude k dispozici opět kyvadlová doprava, která doveze zájemce ke kostelům vzdálenějším od centra.

Z Rokycan pojede do okolních kostelů poutní autobus a například ve Stodu se uskuteční Bike show a následně vyrazí konvoj motorek a automobilů do Holýšova a Čečovic.

CERTIFIKÁT POUTNÍKA

Vytrvalci „Noci kostelů,“ kteří navštíví během akce minimálně  10 kostelů, mohou získat Certifikát poutníka, který se bude vydávat od pondělí 13. června na plzeňském biskupství.

 

WEBOVÉ STRÁNKY

Všechny podrobnosti o programech najdete na www.nockostelu.cz.

ZAJÍMAVOSTI Z PROGRAMŮ V PLZNI

Z bohaté nabídky Plzeňské Noci kostelů vybíráme:

Katedrála sv. Bartoloměje

Prohlídka podkroví, taneční vystoupení nebo varhanní dialog

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nightfewer

Meditační zahrada s kaplí sv. Maxmiliána Kolbeho

Jazzový kvartet Mr. Z.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Světla noční Plzně - vyhlídka z věže kostela

ECM, sbor Maranatha

Blok tance a hudby

Kostel sv. Jiří

Koncert souboru Kudrnatá Kapusta

Kostel Panny Marie Růžencové     

Zahrada - táborák za doprovodu hudebních nástrojů

Plzeň, kaple v Hospicu sv. Lazara

Ladislav Pohořelý – barokní improvizace na akordeon

Kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš, zvaný Kostelík U Ježíška, Plzeň

Prohlídka krypty, soubor Touch of Gospel

ZAJÍMAVOSTI Z PROGRAMŮ V JINÝCH ČÁSTECH DIECÉZE

Letos nově budou otevřené kaple v Bečově:

- hradní kaple Navštívení Panny Marie

- zámecká kaple sv. Petra

- soukromá kaple Eleonory Beaufort-Spontin v letohrádku Komtesa

Na Tachovsku bude letos nově otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Sedle a kostel sv. Petra a Pavla ve Skviříně

Konvoj motocyklů a automobilů ze Stodu, přes Holýšov do Čečovic

- zajímavé programy v jednotlivých kostelech na sebe navazují

Cheb – v rámci akce Noc kostelů bude letos v Chebu otevřeno 9 kostelů a modliteben napříč církvemi

Poutní okruh kolem Rokycan

- busem, autem, na kole: Hlohovice – Újezd u Sv. Kříže – Radnice

- v každém z těchto kostelů bude cca třičtvrtěhodinový program se slovem o historii, pěveckým vystoupením a krátkou volnou prohlídkou

HISTORIE NOCI KOSTELŮ

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a v roce 2009 poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

Také letos budou moci návštěvníci ve stovkách otevřených kostelů poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž opět nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Česká republika:  www.nockostelu.cz

Akce se uskuteční ve všech koutech Plzeňské diecéze, která se rozkládá na území Plzeňského, Karlovarského a Středočeského kraje. K dnešnímu dni je přihlášeno:

-       Plzeňský kraj 95

-       Karlovarský kraj 39

-       Středočeský kraj 2

Akce je pro všechny návštěvníky zdarma!

Slovo hejtmana Plzeňského kraje návštěvníkům Noci kostelů 2016

Kostely jsou přirozenými centry měst a obcí a dědictvím předchozích generací, jehož prostřednictvím k nám naši předkové promlouvají. Hledáme tu uklidnění a možnost na chvíli se zastavit a zamyslet.

Noc kostelů každoročně nabízí příležitost navštívit tato místa v takové době, která ke ztišení a většímu soustředění přirozeně vyzývá. Můžeme přitom nahlédnout do prostor a zákoutí běžně uzavřených, dozvědět se něco o jejich historii nebo třeba v atmosféře noci vyslechnout koncert. Počty účastníků předchozích ročníků svědčí o tom, že se jedná o příležitost velmi zajímavou a unikátní. Vždyť jen v Plzeňském kraji prošlo v loňském roce 107 kostely na 17 000 návštěvníků.

V pátek 10. června se dveře mnoha kostelů a modliteben po celém Plzeňském kraji opět otevřou. Přeji vám, ať vám jejich návštěva přinese inspirativní zážitky.

Václav Šlajs, hejtman Plzeňského kraje

 

Pozdrav Martina Zrzaveckého, primátora města Plzně

Katedrály, kostely i jiné sakrální objekty vnímáme jako neodmyslitelnou součást měst a obcí především proto, že se pro mnohé z nás staly symbolem toho, co přetrvává. Nejde o kamenné stavby bez života, naopak, bývají místem setkávání, přátelství, porozumění i místem, kde lidé nacházejí pokoru a možnost vnitřního zklidnění. Jsem proto rád, že se opět koná Noc kostelů. Podle mého názoru nám dává nenuceným, lehkým, ale zároveň citlivým způsobem příležitost vstoupit do sakrálních prostor a zažít v nich neobyčejnou atmosféru včetně všeho tajemného, co člověka přesahuje. Díky Noci kostelů budou mít návštěvníci možnost prozkoumat věže kostelů, zákristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či varhanní kůry. Již sedmkrát jsme v Plzni mohli zakusit netradiční zážitek spojený s různými uměleckými aktivitami a věřím, že i poosmé si odneseme radost z výjimečné atmosféry.

Přeji Noci kostelů trvalý zájem široké veřejnosti.

Martin Zrzavecký, primátor města Plzně

 

Za organizační stránku akce v plzeňské diecézi zodpovídá Biskupství plzeňské.

Kontakt:

P. Krzysztof Dedek – dedek@bip.cz, 731 619 702

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás