V brněnské katedrále včera proběhlo biskupské svěcení

Publikováno
30. 6. 2016

V den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června 2016 přijal v brněnské katedrále biskupské svěcení Mons. Pavel Konzbul, kterého papež František jmenoval 21. května 2016 pomocným biskupem brněnským a titulárním biskupem litomyšlským. Hlavním světitelem byl biskup Vojtěch Cikrle, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Mons. Jan Graubner a olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička. Právě vyčleněním z olomoucké diecéze bylo 5. prosince 1777 zřízeno Biskupství brněnské a stávající olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství.

V promluvě brněnský biskup Vojtěch Cikrle svého pomocného biskupa povzbudil:

Biskupské služby se neboj! Bude krásná, až se ti bude tajit dech, když budeš svědkem toho, co velkého dělá Pán. Bude i velmi těžká, když budeš zakoušet podíl na opuštěnosti svého Pána a budeš na svém těle doplňovat to, co zbývá vytrpět do plné míry jeho útrap, jak o tom píše tvůj patron křesťanům do Kolos. To jsou samozřejmě extrémy, ale oba jsou naprosto reálné. Většinou se ale budeš snažit dívat novýma očima odpovědnosti a přijatého pověření na obyčejné věci - někdy veselé a někdy smutné, často nečekané - které přináší život, abys do nich vstoupil… A tak ti, bratře Pavle, přeji, abys denně v Ježíši Kristu nacházel bohatství všeho druhu a štědře z něho rozdával pro dobro druhých.

Na biskupském svěcení v Brně bylo přítomno přes dva a půl tisíce účastníků, kteří zcela zaplnili katedrálu na Petrově i prostor před velkoplošnou obrazovkou venku. Ti, kteří nemohli být přítomni osobně, měli možnost slavnostní chvíle prožít díky přímému přenosu Televize Noe a Radia Proglas. Kromě osmnácti biskupů koncelebrovalo přes 260 kněží.

Poté, co biskup Vojtěch Cikrle předal svému „biskupovi pomocníkovi“ biskupské insignie – prsten, mitru a berlu, rozlehl se katedrálou několikaminutový spontánní potlesk.

Při zpěvu chvalozpěvu Te Deum prošel biskup Pavel v doprovodu spolusvětitelů katedrálou i areálem kolem ní, aby přítomným udělil své první biskupské požehnání.

V závěru bohoslužby pozdravil biskupa Pavla jménem českých a moravských biskupů předseda České biskupské konference kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Připomněl biskupa Jaroslava Škarvadu, který byl před biskupem Konzbulem rovněž titulárním biskupem litomyšlským.

Jménem kněží brněnské diecéze potom přivítal nového biskupa brněnský děkan Václav Slouk a za petrovské farníky promluvil František Černín.

Během prázdnin čeká na biskupa Pavla Konzbula předávání služby faráře u katedrály svému nástupci a další organizační záležitosti, které předcházejí plnému přijetí nového pověření a s tím souvisejících nových úkolů.

Zdroj: Biskupství brněnské

Foto: Vojtěch Sláma

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás