Dnes se otevřela Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

Publikováno
1. 9. 2016

Po téměř dvou letech příprav se v Plzni, městské čtvrti Slovany, otevřela ve čtvrtek 1. září nová církevní škola, jejímž zřizovatelem je Biskupství plzeňské. Slavnostního zahájení se zúčastnil biskup plzeňský Tomáš Holub, emeritní biskup František Radkovský, poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, primátor města Plzně Martin Zrzavecký a mnoho dalších hostů.

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň spojuje v jednom subjektu základní a střední školu. Střední škola do června letošního roku působila pod názvem Církevní střední odborná škola ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku. Vzdělává již dvacet let studenty ve dvou studijních oborech – ekologii a sociální činnosti. Základní škola vznikla nově, jde o první katolickou základní školu v plzeňské diecézi, zahrnující oblast Plzeňského a Karlovarského kraje. Doplnila logicky o základní vzdělávání stávající síť církevních škol v regionu zahrnující také Mateřskou školu kardinála Berana a Církevní gymnázium Plzeň.

Přestěhováním do Plzně se výrazně zlepšila dostupnost střední školy pro zájemce z Plzně i celého regionu, pro který je krajská metropole přirozeným dopravním uzlem s podstatně lepší dopravní obslužností. Potvrdil to jednoznačně zvýšený zájem uchazečů v jarním přijímacím řízení. Škola zapsala do prvních ročníků téměř 90 studentů, v oboru ekologie zájem několikanásobně převyšoval kapacitní možnosti školy. Celkově bude v tomto školním roce studovat všech ročnících SŠ 180 žáků.

Základní škola otevřela zatím 1. třídu, do které se zapsalo 16 žáků, a 6. třídu s 22 žáky. V následujících několika letech bude zapisovat opět vždy do 1. a 6. třídy, plný provoz všech ročníků nastane ve školním roce 2020/21. Celková kapacita školy bude 270 žáků.

Škola sídlí v tradiční školské budově v Táborské ulici, kterou jí poskytlo do výpůjčky město Plzeň. Biskupství plzeňské investovalo zatím do projektu nové školy cca 2,5 mil. Tyto prostředky byly využity na stěhování SŠ, stavební úpravy a přípravu prostor ve školní budově, dovybavení nových odborných učeben, vybavení 1. a 6. třídy, školní družiny a klubu, zajištění pomůcek a učebnic pro žáky a dalších přípravných prací. V příštích letech budou nutné další investice do vybavení nových tříd ZŠ, dalších odborných učeben, úprav školní zahrady či modernizace pomůcek.

Žáci ZŠ ani studenti denního studia SŠ neplatí žádné školné. Škola je otevřená široké veřejnost bez ohledu na vyznání.  Kromě kvalitního vzdělání nabízí zájemcům především vstřícnou atmosféru rodinné školy a výchovu v křesťanském duchu s důrazem na osobnostní a duchovní růst žáků. Od 1. do 9. třídy ZŠ se vyučuje povinný předmět Etická výchova a nepovinné Základy křesťanství, na SŠ Křesťanská etika a Religionistika. Na ZŠ i SŠ se realizují pravidelné meditační dny s duchovní tematikou. Ve škole působí školní spirituál, konají se školní mše a žáci jsou inspirováni k společnému slavení křesťanského roku i podpoře různých charitních projektů.

Studijní obory střední školy mají velmi důkladně propracovaný systém praxí a odborných exkurzí, díky čemuž jsou absolventi výborně připraveni nejen pro další studium, ale také pro praxi a dobře se uplatňují na trhu práce. Podobně ve výuce ZŠ se uplatňují vzdělávací metody, které inspirují vlastní tvůrčí a badatelskou aktivitu žáků, propojení učiva s každodenním životem a podpora zájmu žáků o přírodní vědy a ekologii. Škola má vlastní akvateru s exotickými zvířaty, voliéry s ptáky, školní cvičnou kuchyň, tvůrčí dílny.

Veřejnost bude mít příležitost seznámit se s novou Církevní ZŠ a SŠ například při Dnech otevřených dveří, které se uskuteční 23. a 24. listopadu od 9 do 14 hodin.

Více o škole najdete na www.cisplzen.cz

Církevní gymnázium Plzeň je všeobecně zaměřené osmileté gymnázium s výukou cizích jazyků (angličtiny a francouzštiny nebo němčiny, dále ruštiny a španělštiny) a latiny. Studenti se podle svého zaměření rozhodují pro společenskovědní nebo přírodovědnou třídu. Škola vychovává v křesťanském duchu a usiluje o individuální přístup ke svým studentům. Gymnázium, které má kapacitu 630 žáků, sídlí na Mikulášském náměstí č. p. 509/15 v komplexu tří školních budov (Houškova 3, Jablonského 4, Mikulášské nám. 15), vybudovaných postupně v letech 1897 – 1908. Školu, která přivítala své první žáky 1. 9. 1992, úspěšně absolvovalo cca 1500 žáků. Více o škole najdete na www.cirkevni-gymnazium.cz.

MŠ kardinála Berana Plzeň je první církevní mateřskou školkou v Plzni. Od roku 2011 sídlí v plzeňské Žlutické ulici na sídlišti Lochotín. Školka pro 24 předškoláků navazuje na tradici bývalé křesťanské alternativní třídy. Zařízení nabízí rodičům z nábožensky založených i nevěřících rodin rozvoj křesťanských hodnot. Více o škole najdete na www.mskb.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás