Katolická církev v ČR za poslední rok investovala do škol přes 100 milionů korun

Publikováno
1. 9. 2016

Římskokatolická církev v celé České republice za poslední rok investovala do školství částku, která převyšuje 100 milionů korun. Nejvíce prostředků šlo do rekonstrukcí objektů stávajících církevních škol či školských zařízení, další peníze pak směřovaly do nákupu budov.  

Další finanční prostředky církev každý rok vynakládá na rozvojové projekty, školní či mimoškolní aktivity studentů a podporuje rovněž studenty z rodin v obtížné situaci.

Římskokatolická církev v ČR provozuje prostřednictvím diecézí nebo farností 67 škol a školských zařízení, od mateřských až po gymnázia či vyšší odborné školy. V letošním školním roce začne žákům sloužit nová Církevní základní a střední škola v Plzni, kterou 1. září slavnostně otevře plzeňský biskup Tomáš Holub, otevření kompletně zrekonstruované církevní základní školy při Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově se ve stejný den zúčastní olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Již 31. srpna se slavnostně otevírá nová mateřská škola v Moravských Budějovicích.

Dalších 38 zařízení mají na starosti jednotlivé řády a kongregace či Kolpingovo dílo (jejich výdaje nejsou v uvedených investicích církve zahrnuty).

Oblast církevního školství je pro nás velmi důležitá sféra lidské činnosti a snažíme se ji velmi podporovat, neboť jsme přesvědčeni o tom, že je to pro nás jedna z nejlepších investic a vkladů pro dobro této společnosti, kterou můžeme udělat. Jde o přínos pro lidi bez rozdílu vyznání, kteří tak mohou poznávat, že čerpat z moudrosti předků a zušlechťovat člověka při jeho postupném poznávání Boha, je dobrá životní cesta.

Kvalitní vzdělávání a výchova prostřednictvím školství je zkrátka jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme a máme druhému dát. Je to již od nepaměti náš úkol, který se snažíme naplnit i v dnešních podmínkách,” říká nastupující generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl.

Mezi největší investiční akce církve v oblasti školství v posledním roce patří:

  • kompletní rekonstrukce církevní školy při Cyrilometodějském gymnáziu Prostějov: 35 milionů korun (2015/2016).
  • investice do centra pro rodinu a sociální péči a Mateřská škola v Brně, Biskupcově ulici: 30,5 milionu korun (2015/2016)
  • výstavba nové mateřské školky JABULA v Moravských Budějovicích – 17 milionů korun (2016)
  • koupě budovy základní školy sv. Zdislavy v Ostravě - 17,6 milionu korun (2015)
  • zateplení budov Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov (město Krupka) – 5,6 milionu korun (2015)
  • rekonstrukce prostor Církevního gymnázia Plzeň – 5,6 milionu korun (2015, 2016)
  • investice do vybavení a rekonstrukce vnitřní části budovy pro novu církevní základní a střední školu v Plzni (budova v pronájmu od města): 2,5 milionu korun (2016)
  • zahájení rekonstrukce Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži - celkem 110 milionů korun (2016-2018)

Více informací k otevření škol v Moravských Budějovicích, Prostějově a Plzni:

http://www.msjabula.cz/akce/zehnani-nove-materske-skoly/

http://www.ado.cz/planovane-akce/nova-budova-cirkevni-zs-v-prostejove-privita-prvni-zaky

www.cisplzen.cz

Autor TS ČBK.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás