Papež tento víkend svatého roku věnuje především vězňům

Publikováno
4. 11. 2016

Po několika tematicky zaměřených víkendech v rámci Svatého roku milosrdenství věnuje papež František následující dny tentokrát vězňům, aby se i k nim „mohlo přiblížit slovo naděje,“ jak vysvětluje Arcibiskup Salvatore Fisichella, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci.

Oslavy svatého roku papež František věnoval například již řeholníkům, handicapovaným, katechetům či mládeži. Takové oslavy jsou vždy spojeny s poutí do Říma a ani tentokrát tomu nebude jinak. Přes 1000 vězňů, společně s dozorci, kaplany a dalšími dobrovolníky dorazí za Františkem do Vatikánu. Budou zde moci projít Branou milosrdenství nebo přijmout svátost smíření. V neděli se zúčastní mše svaté s papežem Františkem, při níž budou využity hostie vytvořené vězni z Milána.

Kéž slovo odpuštění dojde ke všem a pozvání zakusit milosrdenství nenechá nikoho lhostejným. Moje pozvání ke konverzi se obrací ještě naléhavěji k těm, kdo jsou svým způsobem života daleko od Boží milosti. Mám na mysli zejména muže a ženy, kteří patří ke zločinným uskupením jakéhokoli typu. Prosím vás k vašemu dobru, abyste změnili život. Žádám vás o to jménem Božího Syna, který, ač potíral hřích, nikdy neodmítl žádného hříšníka,“ píše papež František v Bule vyhlašující Svatý rok milosrdenství.

Všichni se tak mohou v nejbližších dnech připojit k modlitbě nejen za ty, kteří jsou zavřeni v celách, ale za všechny, jejichž svoboda je jakkoliv ohrožována:

Tento Svatý rok s sebou přináší bohatství Ježíšova poslání, které zní v prorokových slovech: přinášet slovem i činem útěchu chudým, oznamovat osvobození těm, kdo jsou uvězněni v nových formách nevolnictví moderní společnosti, navracet zrak tomu, kdo už nevidí, protože se stáhl sám do sebe, a navracet důstojnost tomu, kdo ji postrádá.“ (z Buly vyhlašující Svatý rok milosrdenství)

Pastorace vězňů v plzeňské diecézi

V plzeňské diecézi je hlavním zodpovědným za oblast pastoraci vězňů kaplan Jaroslav Šašek, který působí jako farář v Plané u Mariánských Lázní. Do věznice v Kynšperku nad Ohří dojíždí třikrát týdně, kde se věnuje vězňům z oddílu pro odsouzené věřící, odsouzené se zájmem o duchovní hodnoty, ale i všem dalším, kteří o setkání s ním projeví zájem. Vede zde bohoslužby či výuku Bible, připravuje kulturní akce s duchovním obsahem, zajišťuje duchovní literaturu a podílí se na vytváření podmínek pro začlenění odsouzených do občanského života s možností kontaktu s rodinami odsouzených. Spolupracuje se zaměstnanci věznice, zejména s odbornými zaměstnanci oddělení výkonu trestu i s vedením věznice a podílí se na přípravě odsouzených k propuštění z výkonu trestu.

Podpora duchovních hodnot pomáhá motivovaným odsouzeným v procesu změny chování, podmiňujícího jejich selhávání a pomáhá jim na cestě směřující k morálnímu způsobu života během výkonu trestu i po něm,“ píše J. Šašek na webových stránkách věznice Kynšperk.

Věznice nemá klasickou kapli, program pro trestance proto probíhá ve speciální pastorační místnosti. Vchod do této místnosti byl také už na začátku roku ustanoven Bránou milosrdenství. Je to symbol nového začátku. Její projití znamená vědomě se otevřít Božímu milosrdenství a jít za ním.

Toto je příhodná doba ke změně života! Toto je chvíle, která by se měla dotknout srdce. Tváří v tvář spáchanému zlu, i těch nejhorších zločinů, je čas uslyšet pláč nevinných, připravených o majetek, o důstojnost, o to, co mají rádi, i o život samotný. Zůstat na cestě zla je pouze zdrojem klamu a smutku. Pravý život je zcela jiný. Bůh neúnavně podává ruku. Vždycky je ochoten naslouchat a já také, stejně jako moji bratři biskupové a kněží. Důležité je pouze přijmout výzvu k obrácení a podrobit se spravedlnosti, zatímco církev nabízí milosrdenství.“ (z Buly vyhlašující Svatý rok milosrdenství)

Svatý rok milosrdenství byl zahájen 8. prosince 2015, padesát let po ukončení 2. vatikánského koncilu, skončí 20. listopadu tohoto roku.

(Zdroj: vscr.cz, Církev.cz)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás