Udělejme radost chebským seniorům

Publikováno
29. 11. 2016

Římskokatolická farnost Cheb vyhlašuje účelovou sbírku s cílovou částkou 27.485 Kč na umožnění příjmu TV Noe pro obyvatele Domova pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu.

Do sbírka lze přispět do určených kasiček při bohoslužbách v Chebu, také ve farní kanceláři (Kostelní nám. 15) v kontaktních hodinách (Po + St od 9 do 17 hod.), nebo lze zaslat účelový finanční dar na bankovní účet farnosti č. 781 704 309 / 0800, var. symbol 27485, zpráva pro příjemce TV NOE SPÁLENIŠTĚ. Na mail farnost@farnostcheb.cz zároveň můžete zaslat kontaktní údaje pro zaslání potvrzení o daru.

Pokud by se stalo, že by byla cílová částka překonána, budou finance na základě domluvy s identifikovatelnými dárci buď vráceny, nebo se souhlasem dárce použity na jiný projekt v rámci farních služeb.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O ÚČELU SBÍRKY:

Byl jednou jeden Domov pro seniory "Spáleniště" v Chebu (www.kr-karlovarsky.cz/obce/Spaleniste). Po celá léta někteří z jeho obyvatel čerpali povzbuzení na své životní cestě z vysílání TV Noe (www.tvnoe.cz). Letos je ovšem zastihla nepříjemná zpráva, že svoji oblíbenou stanici již nenaladí, protože přešla na satelitní vysílání DVB-S a při změně systému příjmu v Domově pro tento způsob příjmu zatím nezbylo v rozpočtu Domova místo.

Po prověření všech možností, jak toto napravit, jsme uzavřeli mezi Domovem pro seniory Spáleniště a Římskokatolickou farností Cheb smlouvu o daru, na základě které naše farnost darovala Domovu finanční dar ve výši 27.485,- Kč na pořízení a instalaci transmodulátoru, který umožní vytvoření jednoho samostatného multiplexu potřebného pro zajištění příjmu televizního programu „Noe TV“ pro klienty Domova pro seniory, a to s termínem realizace co nejdříve, nejpozději do 31. 12. 2016. Na tentýž účel zároveň vyhlásila účelovou sbírku (podrobnosti o tom, jak přispět, najdete výše).

Protože však běží i další naše místní účelová sbírka na topení v kostele sv. Mikuláše a finanční zdroje našich farníků nejsou neomezené, pokoušíme se takto oslovit i širší okruh dárců, kteří by chtěli pomoci realizovat pro obyvatele tohoto Domova hezký vánoční dárek. Aby tím nebyl ohrožen rozpočet farnosti a aby mohl být tento vánoční dárek skutečně také realizován ještě před Vánoci, rozhodl se farář celou částku věnovat ze svého jako půjčku farnosti, která mu bude splacena zpět pouze v té výši, v jaké se podaří do 31. 12. 2016 sehnat finance právě z této sbírky a z účelových darů na tento účel. I on tedy děkuje za vaše případné příspěvky, kterými se s ním podělíte o vloženou částku.

(Zdroj: Římskokatolická farnost Cheb, P. Petr Hruška)

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás