Tříkrálová sbírka letos vynesla rekordní sumu

Publikováno
24. 1. 2017

Přesto, že velké mrazy při letošním koledování v rámci Tříkrálové sbírky práci králům zrovna neulehčily a jejich počet v terénu kvůli nachlazením klesal, celkový výtěžek v plzeňské diecézi přeskočil ten loňský o bezmála 90 000 Kč. V roce 2017 tak Tříkrálová sbírka na Plzeňsku a Karlovarsku dosáhla 4 391 842 Kč. Lakomství a ignorance dostaly opět na frak.

Charita tak velmi děkuje všem, kteří se zasloužili o tuto částku, ale i o všechna nezapomenutelná setkání v rámci koledování. K díkům se přidává i otec biskup Tomáš:

Společně s vámi jsem prožíval i Tříkrálovou sbírku. Musím říci, že koledování s panem hejtmanem a primátorem jsem si dost užil a mohl tak i přímo v terénu obdivovat nadšení všech spolukoledníků, malých i velkých, všech rodičů, prarodičů, učitelů, zaměstnanců a dobrovolníků naší Charity i mnoha přátel a příznivců, kteří je doprovázeli.

Prosím vyřiďte všem moje obrovské uznání a můj veliký dík: Moc si vážím toho, že nehledě na zimu a mráz myšlenka solidarity s potřebnými v naší diecézi kvete. A to jak na straně organizátorů a koledníků, tak i na straně dárců. Moc všem děkuji a velmi mne těší u srdce, že v tříkrálové akci se v naší diecézi potkávám s živou Církví. Bohu i Vám všem velké díky!

Podrobnější výsledky sbírky z jednotlivých obcí a měst naleznete ZDE.

I samotný ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr se jako každý rok vydal osobně koledovat v rámci města Plzně na Slovanech a pak v Rochlově a Blatnici:

"Koledování je nesmírná radost ze setkání člověka s člověkem. Je to dar vnímat společnou radost z narození Krista, je to prostor pro slyšení radostí a starostí lidí, je to prostor vnímání změn v rodinách a růstu dětí, setkání se seniory v rodinách či osamocených, kde je radost patrná a těšíme se na sebe každý rok. TS je pro mne osobně a naše koledníky dar a povzbuzení, možnost společného obdarování. To pár negací nepřekoná," podělil se o své zkušenosti J. Lodr.

Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65 procent se vrací zpět do místa výběru, 15 procent podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích u Domažlic, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, Noclehárnu Betlém Cheb, Terénní krizovou službu, Terénní sociální práci, Terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či Humanitární pomoc do zahraničí DCHP). Deset procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí Charity Česká republika (CHČR). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR a zbylých pět na režii sbírky.

Podrobnější záměry s finančními prostředky získanými z Tříkrálové sbírky si lze přečíst ZDE.

Tříkrálovou sbírku zorganizovalo poprvé v lednu 2001 Sdružení Česká katolická charita (SČKCH), a to na území celé České republiky. O úspěšnosti sbírky svědčí jak zkušenosti ze zahraničí, tak i její zdejší výsledky. Sbírka se díky zájmu dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti stává jedním z pravidelných zdrojů podpory činnosti všech složek SČKCH.

(zdroj: www.dchp.cz)

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás