Biskup požehnal pivu, které poputuje do Vatikánu

Publikováno
28. 2. 2017

Biskup Tomáš Holub v plzeňském pivovaru požehnal velikonoční várce piva Pilsner Urquell. V této již několikaleté tradici navázal na svého předchůdce Františka Radkovského.

Z požehnané várky piva pak v dubnu poputuje symbolických 2017 lahví do Vatikánu a při audienci budou spolu se speciálně vytvořeným zvonem, při jehož výrobě bylo použito i plzeňské pivo, předány papeži Františkovi.

Nejdříve zaznělo z úst vrchního sládka Václava Berky čtení z páté knihy Mojžíšovy:

Mojžíš řekl lidu: Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice i ječmen, vinná réva, fíkoví a granátová jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku, v které nebudeš postrádat ničeho, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu, za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím. Až se dosyta najíš a vystavíš si pěkné domy a usídlíš se, až se ti rozmnoží skot a brav, až budeš mít hodně stříbra a zlata, až se ti rozmnoží všechno, co máš, jen ať se tvé srdce nevypíná, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Vodil tě velikou a hroznou pouští, kde jsou ohniví hadi a štíři, žíznivým krajem bez vody, vyvedl ti vodu z křemene skály, krmil tě na poušti manou, kterou tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby ti nakonec prokázal dobro. Neříkej si v srdci: „Tohoto blahobytu jsem se domohl svou silou a zdatností svých rukou.“ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes.

Poté otec biskup požehnal várce piva, i všem pracovníkům pivovaru:

Bože, tys dal vyrůst všem plodinám,

ze kterých člověk svou prací utvořil tento nápoj,

a tak jsi chtěl, aby nám pivo sloužilo ke zdraví a osvěžení,

prosíme, požehnej všechny, kdo budou tento nápoj užívat,

ať jej mohou pít s vděčností

a tak zakoušet štěstí ze své činnosti a z každého tvého daru,

ať jim to prospěje ke zdraví těla i duše.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Fotogalerii z žehnání naleznete na našich facebookových stránkách a dojmy otce biskupa na jeho twitterovém účtu.

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás