Pozvání na mši svatou za nenarozené děti a úctu k životu v naší zemi

Publikováno
28. 3. 2017

U příležitosti Dne modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti (25. března) slouží v jednotlivých diecézích biskupové nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života. Dnes, 28. března 2017, se mše svatá s těmito úmysly uskuteční také v Plzni, a to s otcem biskupem Tomášem, v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Františkánská ul.) od 18 hodin.

Přímluvy za nenarozené děti a úctu k životu v naší zemi

Všemohoucí věčný Bože, ty jsi řekl: „Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě.“ S velikou důvěrou prosíme, abys vyslyšel naše vroucí prosby. Prosíme Tě, vyslyš nás.

1. Prosíme za služebníky církve, aby moudře hájili nedotknutelnost života člověka od okamžiku početí až po přirozenou smrt.

2. Prosíme za politiky, aby statečně odporovali zlu a upřímně hájili dobro, zvláště pokud jde o samotný lidský život. 3. Prosíme za laiky, aby s otevřeným srdcem pomáhali potřebným a vnášeli kulturu života do celé společnosti.

4. Prosíme za pracovníky ve zdravotnictví: aby se nestavěli se do role Boží, ale stáli na straně bezbranných, nemocných a starých.

5. Prosíme za zemřelé nenarozené děti, které svěřujeme tvé lásce. Dej, ať jejich přímluva proměňuje jejich rodiče a svět, ve kterém žijeme.

Všemohoucí Bože, tvůj Syn spolu se Svatým Duchem konal mnohé věci již před svým narozením. Přijmi naše prosby za nenarozené děti, které Ti přinášíme skrze Krista našeho Pána.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás