Buďme hlasateli Božího milosrdenství a soucitu, vyzval biskup diecézní kněze

Publikováno
13. 4. 2017

Buďme kněžími Nového zákona. Buďme těmi, kteří mají podíl na identitě kněžství, které přinesl Ježíš Kristus. Buďme těmi, kteří nerozdělují svět na profánní a sakrální, ale kteří svou službou posvěcují všechno to a všechny ty, s kterými se setkávájí. Buďme těmi, kteří své kněžství nevykonávají v první řadě rituálně, ale bytostně; vším tím, co jsme a co konáme; existenciálně, ve své službě druhým, kteří nás potřebují. Buďme těmi, kteří jsou na prvním místě hlasateli Božího milosrdenství a Božího soucitu s námi lidmi, a nikoliv hlasateli odsouzení a Božího trestu. Buďme kněžími Kristovými.

Buďme těmi, kteří si vyprošují, aby naše kněžství čerpalo svoji inspiraci a sílu z Ježíše Krista, z jeho probodeného srdce, z jeho ochoty vydat se do krajnosti. Až teď budeme společně obnovovat své kněžské závazky, vložme do této obnovy naší kněžské perspektivy prosbu, abychom byli kněžími podle vzoru Ježíše Krista. Vyznejme svoji neschopnost toho dosáhnout jiným způsobem než tak, že se s Kristem spojíme, a jeho kněžskou identitu do našich životů budeme znovu a znovu přijímat jako dar, dar, ze kterého máme radost, jako dar, který nás samotné posiluje a otevírá nám nové perspektivy. A je jedno, jestli kněžství prožíváme ve stupni jáhenském, kněžském nebo biskupském. Jsme těmi, kteří se hlásí k veleknězi, Kristu, a k jeho cestě, která je spásou celého světa,

řekl dnes, 13. dubna 2017, otec biskup Tomáš Holub kněžím na závěr promluvy při Missa Chrismatis (mše svatá se svěcením olejů a obnovováním kněžských slibů) v katedrále sv. Bartoloměje.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás