Novým generálním vikářem pro Karlovarský kraj byl jmenován P. Jiří Majkov

Publikováno
31. 5. 2017

Plzeňský biskup Tomáš Holub dnes při oslavách dne vzniku plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje oznámil jméno nového generálního vikáře pro Karlovarský kraj: je jím P. Dr. Jiří Majkov, ICD.

Jedná se o zcela novou funkci, která neměla v diecéze dosud žádné obdoby. P. Majkov bude přímým zástupcem biskupa pro západní území diecéze, aby byla i lidem a farnostem vzdálenějším od Plzně věnována dostatečná pozornost.

Vnímal jsem, že z Plzně do Karlových Varů je daleko, a tak že bych potřeboval někoho, kdo tam žije, kdo tuto oblast zná, kdo ji má rád a kdo zde může reprezentovat diecézi. Myslím si, že Jiří Majkov má v této oblasti dobré kontakty a přátelské vztahy, a to nejen v rámci církve, ale i ve veřejném životě. Je to člověk, který umí tyto dva světy propojovat. Očekávám od něho, že pomůže tomu, aby v Karlovarském kraji byla naše diecéze více přítomna, aby to nebyla jen ‚ta diecéze z Plzně‘, ale naplno také diecéze celého našeho západního cípu republiky.

Majkov v současnosti působí jako farář v Lokti a zastává funkci soudce na Diecézním soudu v Plzni. Co říká na své jmenování?

Pověření biskupa Tomáše mne překvapilo a budu se snažit naplnit jeho představu o vytváření vztahu církve a občanské společnosti. Od chvíle, kdy mě otec biskup sdělil tento záměr, jsem v takové neustálé diskusi s naším Pánem. Věřím však, že s pomocí sv. Anežky České, bl. Hroznaty a bezpochyby na prvním místě Panny Marie, se budu snažit tento úkol, tuto službu, s vědomím vlastní nedostatečnosti, naplňovat. A. M. D. G. (Ad maiorem Dei gloriam, tj. k větší slávě Boží).

P. Dr. Jiří Majkov, ICD: autobiografie

Narodil jsem se 3. 5. 1963 v Dlouhém Poli na Ukrajině, kde v té době žili moji rodiče, mám starší sestru.

Od roku 1965 žila naše rodina v Klokočově a posléze ve Vítkově v opavském okrese, kde jsem absolvoval základní školu a gymnázium. V roce 1981 jsem vstoupil do litoměřického semináře a po dvouleté přestávce základní vojenské služby v letech 1984 – 86 jsem byl v roce 1988 v katedrále sv. Václava v Olomouci vysvěcen biskupem Antonínem Liškou na kněze a nastoupil jako kaplan do Ostravy – Vítkovic.

Již v roce 1982 jsem pod vlivem působení tehdejšího vítkovského faráře P. Františka Pevného vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova. V roce 1990 jsem byl povolán do Prahy jako rektor kostela sv. Ignáce. Vyučoval jsem tehdy také na Základní škole sester Voršilek a podílel jsem se na obnovení Arcibiskupského gymnázia. V roce 1992 jsem byl poslán do Bohosudova, kde tehdy P. Josef Cukr SJ obnovoval bývalé jezuitské gymnázium. V roce 1994 jsem vystřídal nemocného P. Miroslava Brtvu SJ v Ostrově jako administrátor farnosti, k níž se časem připojila i farnost Hroznětín.

V r. 2001 jsem byl biskupem Františkem Radkovským ustanoven farářem v Lokti. Během svého působení v této farnosti jsem se snažil pozitivně zapojovat do života ve městě i v regionu. V roce 2006 jsem požádal o přijetí do plzeňské diecéze, v čemž mi biskup František vyhověl. Ve zdejším kraji tedy působím již 23 let.

V letech 1997 – 2004 jsem dálkově studoval církevní právo na Katolické univerzitě v Lublinu, toto studium jsem dovršil doktorátem kanonického práva. Z tohoto titulu jsem působil nejprve na Interdiecézním soudu v Praze a poté až doposud působím také jako soudce na Diecézním soudu v Plzni.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás