Personální změny v plzeňské diecézi

Publikováno
15. 6. 2017

Potvrzení jmenování generálního vikáře Diecéze plzeňské

Mons. ThLic. Krzysztofovi Dędkovi bylo s účinností od 1. 7. 2017 potvrzeno jmenování generálním vikářem Diecéze plzeňské.

Jmenování generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD., Loket, byl jmenován s účinností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020 generálním vikářem pro vikariáty Karlovarského kraje. Je pověřen hlavně zastupováním ve vztahu k státní a veřejné správě, institucím i široké laické veřejnosti.

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD., Loket, byl diecézním biskupem jmenován členem kněžské rady plzeňské diecéze a současně byl jmenován do 30. listopadu 2018 členem sboru poradců plzeňské diecéze.

V souvislosti se jmenováním generálního vikáře pro vikariáty Karlovarského kraje nechť se kněží karlovarského, sokolovského a chebského vikariátu obracejí na Mons. Majkova se záležitostmi udělování dispensů týkajících se svátosti manželství, povolování koncertů či povolení k fotografování a filmování v kostelech. Kněží a pastorační asistenti zmíněných vikariátů ať se na něj také obracejí se žádostmi o schválení dovolené přesahující pět dnů, vikáři těchto vikariátů mu předkládají ke schválení svoji docházku.

Potvrzení jmenování biskupským vikářem pro školství

Ing. Vojtěchu Ondřejovi Soudskému OP, Plzeň, se souhlasem provinčního představeného s účinností od 1. 6.2017 do 31. 5. 2022 bylo potvrzeno jmenování biskupským vikářem pro školství.  Byl pověřen pravomocí a odpovědností vztahující se na oblast školství na území plzeňské diecéze. Zároveň byl pověřen pastorací vysokoškolských studentů v plzeňské diecézi. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Potvrzení a jmenování okrskových vikářů plzeňské diecéze                

ThLic. Mirosław Gierga, Domažlice, byl jmenován s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 do funkce okrskového vikáře domažlického vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Piotru Libnerovi, Skalná, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře chebského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Marek Hric, Ostrov, byl jmenován s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 do funkce okrskového vikáře karlovarského vikariátu. Jmenování vikariátním sekretářem karlovarského vikariátu se ruší ke dni 31. května 2017. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Jaroslavu Hůllemu, Klatovy, bylo potvrzeno s účinností od 1. září 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře klatovského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Mons. Emilu Soukupovi, Plzeň, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře vikariátu Plzeň-město. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Mons. ThLic. ICLic. Karlovi Plavcovi, Th.D., Přeštice, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře vikariátu Plzeň-jih. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Marku Winiarskému, Kralovice, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře vikariátu Plzeň-sever. Zároveň byl jmenován od 1. června 2017 do 31. května 2022 do funkce okrskového vikáře rokycanského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Peteru Fořtovi, Kraslice, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře sokolovského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Václavu Vojtíškovi, Tachov, bylo potvrzeno s účinností od 1. června 2017 do 31. května 2022 jmenování ve funkci okrskového vikáře tachovského vikariátu. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Ekonomická rada diecéze – jmenování členů                   

Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, jmenoval členy Ekonomické rady diecéze, která je poradním sborem biskupa v ekonomických záležitostech s účinností od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2022, v tomto složení:

Mons. ThLic. Krzysztof Dędek – Plzeň

Mons. Dr. Jiří Majkov, ICD. – Loket

Miroslav Falkenauer – Všeruby

Ing. Petr Náhlík – Plzeň

Ing. Jiří Syrovátka – Plzeň

MUDr. Jiří Pitřinec – Praha

Ing. Václav Záhořík – Karlovy Vary

Ing. Ctirad Hájek – Plzeň – Severní předměstí

Personalia                                                                           

ThLic. Martin Sedloň, OMI, Plasy, byl se souhlasem svého řeholního představeného uvolněn s účinností k 31. květnu 2017 z funkce moderátora společné správy farností Plasy a Manětín. Byl ustanoven od 1. června 2017 členem společné duchovní správy farností Plasy a Manětín pod vedením P. Günthera Ecklbauera, OMI, moderátora SDS farností Plasy a Manětín. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Günther Herbert Ecklbauer, OMI Plasy, byl se souhlasem svého řeholního představeného uvolněn s účinností k 31. květnu 2017 z funkce člena společné duchovní správy farností Plasy a Manětín. Byl ustanoven od 1. června 2017 moderátorem společné duchovní správy farností Plasy a Manětín.

Bc. Petr Dombek OMI, novokněz, Plasy, byl se souhlasem svého řeholního představeného ustanoven s účinností od 10. června 2017 členem společné duchovní správy ve farnostech Plasy a Manětín pod vedením P. Günthera Ecklbauera, OMI, moderátora společné duchovní správy farností Plasy a Manětín.

Ing. Miroslav Verčimák, Plzeň-západ, po vzájemné dohodě s účinností k 30. červnu 2017 ukončeno ustanovení v plzeňské diecézi. Děkujeme za dlouholetou službu pro dobro diecéze a pro nové působiště na přímluvu bl. Hroznaty vyprošujeme hojnost síly, zdraví a darů Ducha Svatého.

ThDr. Miroslav Vančo, PhD., Spálené Poříčí, s ohledem na končící tříleté období uvedené v dodatku k dohodě o přesídlení a pastorační službě s účinností k 31. srpnu 2017 bylo veškeré ustanovení v plzeňské diecézi zrušeno. Děkujeme za dlouholetou službu pro dobro plzeňské diecéze a pro nové působiště na přímluvu blahoslaveného Hroznaty vyprošujeme hojnost síly, zdraví a darů Ducha Svatého.

ThDr. Miroslav Vančo, PhD., Spálené Poříčí, byl s účinností k 31. červenci 2017 uvolněn z funkce administrátora in rebus spiritualibus farnosti Spálené Poříčí. S účinností od 1. srpna 2017 do 31. srpna 2017 byl ustanoven farním vikářem pod vedením P. Janusze Romańského, administrátora farnosti Spálené Poříčí. Tento dekret neruší změnu ustanovení ze dne 22. května 2017.

Mons. ThLic. Krzysztof Dędek, Plzeň, byl ke dni 31. červenci 2017 uvolněn z funkce administrátora in rebus materialibus farnosti Spálené Poříčí. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Janusz Romański, Kralovice, byl uvolněn ke dni 31. července 2017 z funkce člena společné duchovní správy farnosti Kralovice a farnosti Lubenec. S účinností od 1. srpna 2017 byl ustanoven administrátorem farnosti Spálené Poříčí.

Krzysztof Tomasz Łabędź, Klenčí pod Čerchovem, byl uvolněn se souhlasem svého řeholního představeného ke dni 30. června 2017 z funkce výpomocného duchovního farností Klenčí pod Čerchovem a Poběžovice. Děkujeme za působení v plzeňské diecézi a na přímluvu blahoslaveného Hroznaty vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Mgr. Miroslav Martiš, Plzeň-Bory, byl uvolněn s účinností k 31. červenci 2017 z funkce faráře farnosti Plzeň-Bory a z pověření duchovní služby ve Slovenském katolickém centru v Plzni. Byl ustanoven od 1. srpna 2017 administrátorem farnosti Bor u Tachova.

Wojciech Kaczmarek, OFMCap., Bor u Tachova, byl ustanoven v návaznosti na dekret ze dne 31. července 2016 od 1. srpna 2017 farním vikářem farnosti Bor u Tachova pod vedením P. Miroslava Martiše, administrátora farnosti Bor u Tachova. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

PhDr. Igor Bibko, Plzeň-Křimice, v návaznosti na smlouvu ze dne 31. května 2017 mezi Apoštolským exarchátem řeckokatolické církve a Biskupstvím plzeňským, kterou mu byl udělen souhlas k působení v plzeňské diecézi s účinností od 1. července 2017 do 30. června 2020 byl ustanoven administrátorem farnosti Plzeň-Západ.

Mgr. Petr Konopík, Rokycany, byl uvolněn ke dni 31. července 2017 z funkce administrátora farnosti Rokycany. S účinností od 1. srpna 2017 byl ustanoven farním vikářem farnosti Ostrov pod vedením P. Marka Hrice, administrátora farnosti Ostrov.

Mgr. Richard Polák, Cheb, byl uvolněn ke dni 31. července 2017 z funkce farního vikáře farnosti Cheb. S účinností od 1. srpna 2017 byl ustanoven do funkce moderátora společné duchovní správy (commissio in solidum) farnosti Kralovice a farnosti Lubenec. K témuž dni byl ustanoven administrátorem in rebus spiritualibus farnosti Jesenice.

Mgr. Milan Geiger, Ostrov, byl uvolněn ke dni 31. července 2017 z funkce farního vikáře farnosti Ostrov. S účinností od 1. srpna 2017 byl ustanoven do funkce člena společné duchovní správy (commissio in solidum) farnosti Kralovice a farnosti Lubenec pod vedením moderátora společné duchovní správy P. Mgr. Richarda Poláka. K témuž dni byl ustanoven výpomocným duchovním farnosti Jesenice.

Marek Winiarski, Kralovice, byl uvolněn ke dni 31. července 2017 z funkce moderátora společné duchovní správy farností Kralovice a Lubenec a z funkce administrátora in rebus spiritualibus farnosti Jesenice. S účinností od 1. srpna 2017 byl ustanoven do funkce administrátora farnosti Rokycany. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

M. P. Jiří Kopejsko, O.Cr., Nové Sedlo – Loučky, byl s vědomím řeholního představené-ho ke dni 30. června 2017 uvolněn z funkce výpomocného duchovního farnosti Chlum Svaté Maří a tím propuštěn ze služby v plzeňské diecézi. Děkujeme za dlouholetou službu v naši diecézi.

ThLic. Pavel Frývaldský, Řím, byl uvolněn ke dni 30. září 2017 z funkce výpomocného duchovního farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje. S účinností od 1. října 2017 byl ustanoven do funkce farního vikáře farnosti Rokycany pod vedením P. Marka Winiarského, administrátora farnosti Rokycany.

P. Pavel Petrašovský, Dýšina, byl ke dni 14. června 2017 uvolněn z funkce koordinátora pastorace mládeže vikariátu Plzeň-sever. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás