V tepelském klášteře došlo k významnému objevu

Publikováno
10. 7. 2017

Během 2017 pokračují práce na rekonstrukci areálu Kláštera premonstrátů v Teplé. Opravy se dočká další kus fasády na západní straně kláštera, tedy na straně, která denně vítá všechny jeho návštěvníky. Fasáda klášterní knihovny se opravuje díky finanční podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, na fasádu barokního křídla kláštera přispěje Konference vyšších představených mužských řeholí.

Během stavebních prací na barokním křídle kláštera, které v těchto dnech končí, došlo k novému významnému objevu, který posouvá naše znalosti o dějinách kláštera. Díky předchozímu archeologickému výzkumu jsme věděli, že se v tomto prostoru zachovalo v suterénu středověké zdivo. Tomáš Karel z NPÚ potvrdil, že je zeď středověká po celé své výšce, až k okapní římse.

Navíc se zde povedlo objevit soubor románských oken. Kombinace velice kvalitně zpracovaných vysokých  a úzkých, polokruhem završených oken, nalezených ve  dvou podlažích nad sebou, s lomovým zdivem  svědčí pro to, že budova vznikla kolem poloviny 13. století (cca 1230-1260). K účelu prostorů v západním křídle obvykle platí zažitá tradice, že přízemí bylo určeno pro skladovací účely, o patrech budovy se mnoho neví. V případě Teplé zde podle sestavy oken byla nějaká větší  sálová prostora, nad ní snad bylo ještě další patro.

Pravděpodobný výklad prvních let kláštera může být takový, že v době Hroznatově bylo vybudované jakési provizorium pro život bratří a začal se stavět chrám. Ten byl dokončen kolem roku 1232, kdy byl vysvěcen. Možná až po dokončení chrámu byla započata stavba zděného konventu, ze které máme dochovány části suterénu a západní průčelí. Bl. Hroznata, zakladatel kláštera, se jeho dokončení nedožil, zemřel již roku 1217.

Díky tomuto nálezu, se nám povedlo odkrýt další střípek informací o nejranějších dějinách kláštera v roce, kdy slavíme 800. výročí smrti jeho zakladatele. Na průzkumu se podíleli i další odborníci z NPÚ Lubomír Zeman a Filip Prekop.

Autor: Hroznatova akademie

Foto: Jiří Strašek

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás