Vyrazte o víkendu za bl. Hroznatou

Publikováno
14. 7. 2017

Přijměte srdečné pozvání na jubilejní oslavy k 800. výročí blahoslaveného Hroznaty, které budou probíhat v areálu premonstrátského kláštera Teplá mezi 14. a 16. červencem 2017. Víkendové pouti se kromě generálního opata P. Thomase Handgrätingera zúčastní i biskupové Mons. Tomáš Holub a Mons. František Radkovský.

V pátek 14. července od 10.00 proběhne slavnostní mše svatá v opatském kostele Zvěstování Páně. Hlavní celebrantem bude P. Thomas Handgrätinger, O. Praem., generální opat. Při mši vystoupí SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS.

Ve sobotu 15. července se můžeme těšit hned na několik událostí v rámci poutní slavnosti k blahoslavenému Hroznatovi. Od 10.00 se bude opět konat slavnostní mše svatá v opatském kostele Zvěstování Páně, s hlavním celebrantem Mons. Františkem Radkovským, emeritním biskupem plzeňským. Mezi 13.00 a 15.00 je na programu volná prohlídka kostela, knihovny a barokního křídla kláštera. V 13.30 pak začne setkání členů společenství Magnificat. V 14.00 proběhne setkání bývalých politických vězňů a příslušníků PTP. V 16.00 vystoupí s varhanním koncertem v opatském kostele Jitka Chaloupková.

V neděli 16. července bude od 10.00 slavena mše svatá v opatském kostele, jejíž hlavním celebrantem bude Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.

Více na www.klastertepla.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás