Biskup Tomáš oslavil 50. narozeniny poutní bohoslužbou k sv. Bartoloměji

Publikováno
29. 8. 2017

Plzeňský biskup Tomáš Holub oslavil 16. srpna jubilejní 50. narozeniny. 24. srpna celebroval v katedrále sv. Bartoloměje poutní bohoslužbu spojenou s poděkováním za dar života. Přítomni byli: emeritní biskup  F. Radkovský, generální vikáři diecéze, kněží, řeholníci, řeholnice, zasvěcené panny a věřící z Plzně i okolí.

Biskup Tomáš v úvodu upozornil, že zasvěcení plzeňské katedrály sv. Bartoloměji není náhoda. Vyzdvihl z jeho života tři důležité body:

1) Zdravá skepse: "Co může z Nazareta vzejít dobrého?" Pro nás z toho vyplývá brát reálně situaci, v níž žijeme, kterou lze označit jako novodobé pohanství. Apoštol naštěstí nezůstal u skepse, ale byl ochoten vydat se na cestu, na jejímž konci stálo osobní setkání s Kristem. Z toho plyne další bod: 2) Vydat se na cestu nadšení z Krista, jít se o něm přesvědčit i jiným způsobem. Nezůstat se svou skepsí v rezignaci. 3) Apoštol Bartoloměj podle tradice došel do Arménie a Indie, do oblastí mentalitou a kulturou nám vzdáleným. Nebojme se vstupovat do vzdálených prostředí a neznámých území a hlásat tam evangelium v kombinaci se zdravou skepsí a nadšením. "Bůh nám sv. Bartoloměje daroval. Přijměme ho v důvěře a s vděčností," ukončil otec biskup.

Hlavní vojenský kaplan biskupem

Tomáš Holub se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři, pochází z farnosti Červený Kostelec (Diecéze královéhradecká). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové. Získal doktorát z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“. Stal se prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky (1996-2006). Od r. 2006 působí jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. V letech 2011-2016 byl generálním sekretářem České biskupské konference. Dne 12. února 2016 ho papež František jmenoval sídelním biskupem plzeňské diecéze. Dne 30. dubna 2016 přijal biskupské svěcení z rukou kardinála Dominika Duky a převzal úřad diecézního biskupa.

Zdroj: Christnet, Lenka Kateřina Tetivová, 28. srpna 2017

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás