Církevní gymnázium získalo dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost

Publikováno
31. 8. 2017
Církevní školství
Církevní gymnázium Plzeň v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky coby poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Podpora přírodovědného a jazykového vzdělávání na Církevním gymnáziu Plzeň včetně zajištění bezbariérovosti“.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, zajištění konektivity školy a připojení k internetu v celé budově školy, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality komunikace v cizím jazyce, přírodovědných učeben biologie, chemie, zeměpisu (geografie) a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování – kabinet biologie a chemie s přípravnou a zázemím se skladem chemikálií. V rámci samotného projektu, jehož vlastní realizace se předpokládá v příštím roce, dojde k výstavbě výtahu a umožnění bezbariérového pohybu po chodbách, přístupu do učeben a zřízení bezbariérového WC pro úplné zajištění bezbariérovosti školy.

Celkové náklady projektu jsou 12,8 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Církevní gymnázium Plzeň 11, 5 milionů Kč, což je 90 % celkových nákladů projektu. Samotné Církevní gymnázium Plzeň bude z vlastních finančních prostředků a prostředků poskytnutých zřizovatelem, Biskupstvím plzeňským, financovat 10 % výše nákladů projektu, konkrétně 1,3 milionu Kč.

Finanční prostředky ve výši 90 % poskytla Evropská unie a Česká republika prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení).

Více informací o projektu získáte u ředitele Církevního gymnázia Plzeň, pana Mgr. Daniela Petříčka, tel.: 377 243 816, e-mail: Daniel.Petricek@cg-plzen.cz.

Zdroj: Tisková zpráva, v Plzni dne 22. srpna 2017

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás