Církevní ZŠ a SŠ Plzeň na začátku druhého roku

Publikováno
30. 8. 2017

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň vstoupí v září do druhého roku svého působení v krajské metropoli. V prvním roce po přestěhování střední školy ze Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku a otevření tříd první církevní základní školy v plzeňské diecézi se jí podařilo dobře rozjet provoz v nových prostorách, navázat řadu důležitých partnerství a získat pozornost plzeňské veřejnosti. 

Přijímací řízení v tomto roce opět potvrdilo, že dobrá dopravní dostupnost hraje důležitou roli při rozhodování mladých lidí o studiu na SŠ. Zájem o nabízené maturitní obory (Ekologie a životní prostředí, Sociální činnost) stejně jako v loňském roce převyšoval kapacitní možnosti školy, oba první ročníky budou zcela naplněny.

Několik volných míst je ještě v dálkovém studiu, které škola také nabízí. Od září budou otevřeny 1. a 3. ročník dálkového studia ekologického i sociální oboru. V průběhu školního roku budou vypsány také termíny kurzů Profesionální chůva dle NSK, do nichž bude možné se přihlásit během podzimu. Absolventi těchto kurzů mohou pracovat jako chůvy v rodinách, dětských koutcích či v dětských skupinách, případně si založit vlastní dětskou skupinu. Bližší informace o dálkovém studiu a kurzech pro chůvy najdou zájemci na webových stránkách školy.

Také o zápis do tříd základní školy byl letos velký zájem, několik žáků přestoupilo i do již otevřených ročníků. Od září se tedy bude vyučovat v 1. a 2. třídě a 6. a 7. třídě. Plný provoz všech ročníků ZŠ nastane ve školním roce 2020/21.

Během prázdnin se v přízemí školy vybudovalo nové sociální zařízení, připravovaly třídy pro nové ročníky ZŠ, pokračuje modernizace vybavení, zejména výpočetní techniky. Celkově jde o investici do rozvoje školy kolem 700 tis. Kč.

V nadcházejícím školním roce školu čeká revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy a vzdělávání, její ozelenění původními dřevinami a vybudování venkovní učebny. V projektu ekologizace školy budou realizovány nejlepší návrhy vzešlé přímo z práce studentů.

Dále se bude rozvíjet spolupráce s novými partnery pro exkurze a odborné praxe studentů, v sociálním oboru například s Hospicem sv. Lazara, kde vykonávají studenti dobrovolnickou službu, s útulkem Storge Borovno, kde získávají zkušenosti s canisterapií, stacionářem Domovinka, kde se podílejí na aktivizačních činnostech s klienty, nebo se zcela nově vznikajícím Alzheimer centrem.

Plzeňským mateřským a základním školám budeme nabízet ekologický program ve školní akvateře, jehož součástí je i vrstevnické učení.

Škola byla také vybrána do projektu České školní inspekce Příklady inspirativní praxe v oblasti spolupráce vedení školy s pedagogickými pracovníky.

Stručně o Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

Škola je otevřená široké veřejnost bez ohledu na vyznání.  Kromě kvalitního vzdělání nabízí zájemcům především vstřícnou atmosféru rodinné školy a výchovu v křesťanském duchu s důrazem na osobnostní a duchovní růst žáků. Od 1. do 9. třídy ZŠ se vyučuje povinný předmět Etická výchova a nepovinné Základy křesťanství, na SŠ Křesťanská etika a Religionistika. Na ZŠ i SŠ se realizují pravidelné meditační dny s duchovní tematikou. Ve škole působí školní spirituál, konají se školní mše a žáci jsou inspirováni k společnému slavení křesťanského roku i podpoře různých charitních projektů.

Studijní obory střední školy mají velmi důkladně propracovaný systém praxí a odborných exkurzí, díky čemuž jsou absolventi výborně připraveni nejen pro další studium, ale také pro praxi a dobře se uplatňují na trhu práce. Podobně ve výuce ZŠ se uplatňují vzdělávací metody, které inspirují vlastní tvůrčí a badatelskou aktivitu žáků, propojení učiva s každodenním životem a podpora zájmu žáků o přírodní vědy a ekologii. Škola má vlastní akvateru s exotickými zvířaty, voliéry s ptáky, školní cvičnou kuchyň, tvůrčí dílny.

Více o škole najdete na www.cisplzen.cz.

Další informace poskytne zástupkyně ředitelky pro ZŠ Mgr. Kateřina Chejlavová, tel. 734 646 994, chejlavova@cisplzen.cz

Zdroj: Tisková zpráva, Plzeň, 22. srpna 2017

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás