Za tichem a sebepoznáním s komunitou Noe

Publikováno
11. 10. 2017

Komunita Noe, působící na faře v Holostřevech, doplňuje již několik let paletu diecézní nabídky aktivit o kontemplativní pobyty trávené především v tichu, organizuje dny zaměřené na poznávání sebe sama a prohlubování vztahu s Bohem. Jedno z takovýchto setkání proběhne již v listopadu.

Neumíme nic lepšího, než být a mít otevřené dveře, nabízet důvěryhodné prostředí, kde mohou lidé spočinout,“ říká jáhen Elva Frouz o činnosti komunity Noe, u jejíhož založení stál. Otevřená náruč komunity na faře vítá kolem tisíce návštěv ročně.

Elva zde žije se svojí rodinou a kromě organizačního a technického zajištěné chodu fary se věnuje především duchovnímu doprovázení, terapii či debatám na společenská témata, v nichž se nebojí také aktivně angažovat.

Originální nabídka konaných akcí tu sdružuje velmi rozdílné skupiny lidí, kteří se zde cítí dobře, ať už přijedou z jakéhokoliv prostředí. Nemalý počet návštěvníků tak tvoří i lidé z jiných církví či ti, kteří Boha vůbec neznají.

My přijímáme toho, kdo přijde, ale hostí ho Kristus,“ doplňuje Elva, který je přesvědčen o tom, že právě tento přístup, tedy nesnažit se vše tlačit svými silami, je tím, co zaručuje opakované příjezdy návštěvníků a láká nové.

Mezi nejnavštěvovanější akce patří právě ty, které nabízejí - pro mnohé v dnešní době velmi exkluzivní - prostor ticha a čas jen pro sebe a Boha. Nejbližší takovou nabídkou, kterou Komunita Noe nabízí je víkendové Uvedení do vnitřní modlitby. Uskuteční se 24. - 26. listopadu 2017 na faře v Horní Blatné. Jedná se o dny, v nichž je možné se společně s druhými ponořit do mlčení a za podpory doprovázejícího objevovat, co obvykle jen tušíme. Další podrobnosti a pokyny k přihlášení naleznete na stránkách www.komunitanoe.cz.

Během roku se také pravidelně vyjíždí na rozjímání spojené s pohybem, někdy i do zahraničí, tzv. Hory v tichu. Celoročně lze využít i místní poustevnu Zátoku Noe pro zcela individuální program v samotě.

Kromě meditativních programů nabízí komunita také několik debatních či přednáškových setkání, kam jsou zváni např. spisovatelé, filosofové, ekologové, bývalí disidenti apod.

Kombinací obojího - jak meditace, tak debat - pak nabízí týdenní Velká letní schólé, na níž se každý rok sjíždí na 70 účastníků.

Na faře se konají třeba i filmové víkendy, různé duchovní obnovy, srazy společensky či politicky aktivních lidí, každoročně je zde pořádán hudební festival Holostok apod.

Podrobnosti o těchto událostech a jak místní komunitu podpořit naleznete na stránkách www.komunitanoe.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás