V sobotu se uskuteční diecézní setkání ekonomických rad farností

Publikováno
24. 11. 2017
V sobotu 25. listopadu 2017 se v prostorách Koinonie Jan křtitel v Plzni-Liticích uskuteční diecézní setkání ekonomických rad farností. Cílem setkání je umožnit společnou diskusi nad aktuálními otázkami financování jednotlivých farností, proškolení v tvoření rozpočtů a plánování do budoucna.

Na programu bude například přednáška o metodice tvorby rozpočtů farností, o plánování rozvoje a správy majetků farností či informování o službě ekonomických rad z pohledu kanonického práva. Na setkání byli pozváni jak členové rad, tak místní faráři, jakožto jejich předsedové. Setkání bude moderovat generální vikář P. Krzysztof Dędek. 

Program setkání členů ekonomických rad farnosti 25. 11. 2017 v Plzni-Liticích

9.15 Příjezd, káva, čaj

10.00 Oficiální zahájení setkání – generální vikář Mons. Krzysztof Dędek

10.05 Tvorba rozpočtu farnosti – Ing. Václav Záhořík

Příklad práce s rozpočtem ve farnosti Plzeň-Severní předměstí – Ing. Marie Bočková

11.15 Přestávka

11.30 Plánování rozvoje a správy majetku farnosti – Bohumil Dvořák (vedoucí majetkového oddělení Biskupství plzeňského)

12.30 Oběd

13.45 Služba ekonomické rady farnosti z pohledu kanonického práva – generální vikář pro Karlovarský kraj Mons. Dr. Jiří Majkov ICD

14.30 Oficiální zakončení programu

do 15.00 Možnost individuálních konzultací ohledně rozpočtu s Ing. Záhoříkem a Ing. Brychcínovou

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás