Prohlídky betlémů v Plzni a okolí

Publikováno
19. 12. 2017

Zvyk stavět v našich chrámech či domácnostech betlém souvisí s úctou k místu narození Spasitele, která je velice starobylá.

Její kořeny sahají až k životu sv. Jeronýma, jenž se roku 385 odebral z Říma do Betléma, kde žil v blízkosti betlémské jeskyně až do své smrti roku 420. Zde, na místě, kde se narodil Pán Ježíš, vznikl také jeho překlad Písma svatého do latiny a většina jeho listů. V jednom z nich píše: "Kdykoliv pohlédnu na místo, kde se narodil můj Spasitel, dávám se s ním do rozhovoru. Říkám mu: Ach Pane Ježíši, v jak tvrdých jeslích zde ležíš pro mou spásu. Jak ti to mám oplatit? A tehdy, jakoby mi božské Děťátko pravilo: Nežádám si ničeho, leč abys zpíval Sláva na výsostech Bohu..." Více na pastorace.cz. Vyberte si z nabídky a přijďte se dát také do rozhovoru s Ním.

Prohlídky betlémů v Plzni a okolí

Katedrála sv. Bartoloměje

Denně 9.00 – 17.00

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská ul.

25. – 26. 12. 14.00 – 15.00

27. – 30. 12. 14.00 – 17.00

31. 12. 14.00 – 16.00

1. 1. 2018 14.00 – 17.00

2. – 6. 1. 15.00 – 17.00

V době koncertů a bohoslužeb není prohlídka vhodná.

Kostel sv. Jana Nepomuckého, Chodské nám.

Denně 9.00 – 17.00

Kostelík U Ježíška, Plzeň

24. 12. 10.00 – 12.00

Jindy v rámci programů.

Podrobnější informace na www.kostelujeziska.cz nebo Facebooku kostela.

Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo nám.

Denně 9.00 – 18.00

Kostel Všech svatých, Plzeň-Roudná

Otevřeno:           24. 12. 15.30 – 16.00

                            26. 12. 11.00 – 13.00

Kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice

Venkovní betlém pod vánočním stromem přístupný volně.

V interiéru kostela:          24. 12. 15.00 – 18.00

                                             25. 12. 10.00 – 12.00     

Kostel Nejsvětější Trojice a sv. Šimona a Judy, Dýšina

Otevřeno:           25. a 26. 12. 15.30 – 16.30

Kostel Narození Panny Marie, Starý Plzenec-Malá Strana

Otevřeno:           24. 12. 14.00 – 16.00

                              25. a 27. 12. 10.30 – 11.00

                              26. 12. 15.00 – 16.00

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás