Motto plzeňské diecéze pro rok 2018

Publikováno
8. 1. 2018
"Každý, kdo se stal učedníkem království nebeského, podobá se hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré." (srov. Mt 13,52)

Vysvětlení, proč otec biskup Tomáš zvolil pro letošní rok právě tento úryvek, naleznete v Pastýřském listu z 1. ledna 2018.

Za grafické zpracování motta děkujeme panu Marku Koňaříkovi. Jak se mu zpracovávalo a jaké symboly v něm použil?

Citát byl pro mě zprvu nejednoduchý k uchopení, především kvůli množství myšlenek a obrazů, které přináší. Hlavní myšlenku - tedy ohlížení se, přehodnocování a zamýšlení se nad minulostí pro budoucnost - bylo potřeba nechat vykrystalizovat, nechat uzrát. Natolik konkrétní a mnohovrstevnatý obraz je možno srozumitelně vyjádřit pouze něčím úplně jiným, něčím co nebude popisovat, ale pouze naznačovat, a takpřivádět vnímavého pozorovatele k jádru sdělení. Tím se jeví ono pověstné zajetí na hlubinu, kde lze v pravdě posuzovat, hodnotit a rozhodovat o věcech minulých a zachovávat je či odkládat pro blízkou budoucnost. Jedná se o usebrání, meditativní cestu do nitra, do hloubky, ke kořenům a podstatě vzniku diecéze, jejího poslání a fungování. Není to však jeden bod, statická věc, ale dynamický proces. Ryba, jako jeden z nejstarších křesťanských symbolů, modrá jako barva hloubky, světlo, v opozici k indigové temnotě jako cesta i cíl, vír jako dynamické směřování do středu, do nitra, ke světlu, mnohost jako lidskost, upřímnost hledání a rozdílnost přístupu."

Soubory ke stažení

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás