Papež si zve na pomoc mladé lidi z celého světa, mezi nimi bude i jeden z plzeňské diecéze

Publikováno
22. 2. 2018

Přes 300 mladých lidí z celého světa se v březnu (19.–24.3. 2018) sejde na pre-synodním setkání ve Vatikánu, které má být přípravou na generální shromáždění biskupské synody věnované mladým, víře a rozlišování povolání. Zástupcem mladých řeholníků za celou Evropu byl vybrán oblát Oto Medvec z Plzně. Českou republiku pak na samotné říjnové synodě bude zastupovat plzeňský biskup Tomáš Holub.

 „Synoda nebude jen synodou o mladých a pro mladé, ale i synodou mladých a s mladými,“ vysvětlil kardinál Lorenzo Baldisseri (generální sekretář synody) motivace k pořádání pre-synody. Připomněl, že jde ve srovnání s minulostí o novinku, o experiment, který by se mohl uplatňovat i dál v budoucnosti. Nepůjde o formální událost ani o přednášku. Mladí lidé zde budou skutečnými aktéry a protagonisty. Nebude se mluvit jen o nich, ale oni sami se budou „vyprávět“, sdílet svým jazykem, skrze své nadšení a vlastní citlivost. Setkání bude příležitostí k naslouchání, které umožní křesťanským komunitám upevnit své pastorační projekty, aby lépe odpovídaly potřebám dnešních mladých lidí.

V minulosti se pre-synodní setkání omezovala většinou na přednášky, konference. Způsob, kterým organizujeme toto setkání nyní, je ale skutečně novinkou“, řekl generální sekretář synody během tiskové konference ve Vatikánu. „Pre-synoda, která byla v minulosti velmi omezená, získává tentokrát na důležitosti. Biskupská synoda zůstává nedotčena, pokud jde o složení a celkový koncept. Ale jelikož si přejeme větší účast základny, vytvořili jsme pre-synodu, která tak napomůže jednak širší účasti lidí, o které při synodě půjde, tedy mladých lidí, a zároveň půjde o velmi krásné vyjádření společenství a sdílení (comunio). Institucí jako takovou zůstává biskupská synoda, ale důležitá je účast laiků, řeholníků, kněží. Jde tedy i o výzvu do budoucnosti, abychom hledali způsob, jak včlenit tuto účast do samotné struktury synody. Prozatím jde o velmi pozitivní pokus, uvidíme, jak se budou věci vyvíjet dále, jsme na cestě, samotná synoda je cestou.

Na pre-synodu tak byli pozváni zástupci mládeže z různých prostředí i stavů, laici i zasvěcení, nekatolíci, nekřesťané i nevěřící, „aby se tak podařilo rozšířit poslech mladých lidí na 360 stupňů,“ dodal kardinál Baldisseri. Na výslovné přání papeže, které vyjádřil při svém posledním setkání se skupinou mladých dívek a chlapců, kterým se podařilo vyjít z kruhu prostituce a otrocké práce, se zúčastní i tři mladí, kteří se v minulosti stali oběťmi tohoto zneužívání. Podsekretář synody monsignor Fabio Fabene zdůraznil, že „impuls spočívající v zahrnutí všech složek Božího lidu vzešel od papeže, který synodalitu postavil do středu svého pontifikátu.

Setkání se zúčastní i pět mladých řeholníků reprezentujících 5 světadílů. Jako zástupce za Evropu byl vybrán Oto Medvec z plzeňské diecéze, oblátský scholastik, v současnosti procházející řeholní a teologickou formací ve formačním domě v italském Vermicinu: „Jsem v očekávání, co přijde. Církev chce slyšet, co si my mladí myslíme, jak žijeme, chce slyšet o našich pochybách a chce slyšet naší kritiku. Připadá mi, že tohle je něco nového, revolučního. Jde o to, vytvořit prostor k rozhovoru a naslouchání pro všechny, kteří mají zájem. Nejde o setkání vzorných katolíků. I já do toho jdu se vším, co jsem, uvidíme, co s tím Hospodin udělá,“ řekl Oto, který je velmi potěšen, že na synodu byl jako český delegát vybrán právě biskup Tomáš Holub z jeho diecéze.

Událost bude zahájena 19. března setkáním s papežem (v ten den si připomene páté výročí zahájení svého úřadu), který bude odpovídat na dotazy mladých lidí. „Počínaje odpolednem,“ vysvětlil Fabene, „se mladí rozdělí do jazykových skupin, ve kterých se budou vyjadřovat k předloženému náčrtu prací a budou pracovat na vyhotovení syntézy, aby se tak mohl připravit závěrečný projekt, který pak bude ve čtvrtek dopoledne předložen plenárnímu zasedání. Tento první projekt pak bude dál prohlubován během zasedání i v jednotlivých skupinách. Návrhy a doporučení, které z těchto prací vzejdou, pak umožní sestavení konečného textu, jehož předložení a schválení se očekává v sobotu dopoledne.

Dokument pak bude v neděli 25. března odevzdán papeži a stane se součástí Instrumentum laboris, pracovního dokumentu synodních otců, spolu s dvěma dotazníky vyplňovanými v uplynulých měsících (jeden byl určen biskupským konferencím a druhý přímo mladým lidem skrze webové stránky synody) a spolu s výsledky sympozia, které se loni v září konalo v generálním domě jezuitů.

Aby se usnadnila účast i mladých lidí ze vzdálených míst, bude kladen důraz především na užívání sociálních sítí a medií. Webová stránka synody dosáhla už 500 tisíc kontaktů. Těch, kteří vyplnili online dotazník, bylo přibližně 221 tisíc. Z nich asi 100 500 odpovědělo na všechny dotazy: 58 000 dívek a 42 500 chlapců. Asi 50,6 % odpovídajících bylo mezi 16 a 19 lety. To ukazuje na to, že zastoupení právě těch nejmladších bylo nejsilnější. Pokud jde o světadíly, Evropa byla v odpovědích přítomna nejvíce (56,4 %), následovala Jižní a Střední Amerika (19,8 %) a Afrika (18,1 %). Mezi účastníky bylo 73,9 % těch, kteří se označili za katolíky, pro něž je náboženství důležitou záležitostí, zatímco pro ostatní zúčastněné katolíky náboženství důležité není (8,8 %) nebo jde o nekatolíky, pro které je náboženství důležité (6,1 %), nebo nekatolíky, pro které důležité není (11,1 %).

Pod názvem #Synod2018 byla vytvořena facebooková stránka, twitterový účet a Instagram.

Webové stránky v pěti světových jazycích naleznete zde: www.synod2018.va 

Zdroj: www.lastampa.it.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás