Informace k průběhu obřadu repatriace Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého

Publikováno
8. 4. 2018

S respektem k jasně formulovanému přání v poslední vůli a na základě konzultací s jeho rodinou bylo rozhodnuto o repatriaci služebníka Božího Josefa kardinála Berana. Jeho Svatost papež František tuto repatriaci schválil a povolil přesun ostatků z krypty svatopetrské baziliky do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Ve svatopetrské bazilice bude na trvalou památku Josefa kardinála Berana péčí Arcibiskupství pražského zřízena pamětní deska.

Vyzdvižení ostatků pana kardinála Berana se uskuteční ve svatopetrské bazilice ve čtvrtek 19. dubna 2018. S poctami příslušejícími kardinálu Svaté církve římské budou ostatky převezeny do Papežské koleje Nepomucenum (kardinál Beran v Nepomucenu bydlel po dobu svého nuceného exilu od 19. února 1965 do své smrti 17. května 1969), kde se večer toho dne uskuteční slavnost za účasti rodáků a nepomucenských alumnů.

Repatriace

V pátek 20. dubna v odpoledních hodinách budou ostatky pana kardinála Berana letecky dopraveny do vlasti. Přílet, který bude přenášet Tv Noe, je plánován na 18.00 hod. Zástupce z řad kléru, kteří by se chtěli zúčastnit slavnostního přivítání se státními poctami, prosíme, aby se do 10. dubna 2018 nahlásili na Arcibiskupský sekretariát na e-mail: kolar@apha.cz.  Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka srdečně zve klérus, věřící pražské arcidiecéze a všechny, kteří by se chtěli poklonit památce tohoto statečného kněze a muže, který miloval svou vlast, aby k tomu využili připravované slavnosti:

V pátek 20. dubna v 19.00 hod. se autokolona s ostatky pana kardinála Berana zastaví před seminárním kostelem sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích. (Kardinál Beran byl rektorem Arcibiskupského semináře a vyhledávaným duchovním správcem seminárního kostela v letech 1932 až 1946. Jeho služba rektora byla od data 6. 6. 1942 přerušena vězněním a pobytem v nacistických koncentračních táborech.) Bohoslovci a společenství věřících při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha uctí památku pana kardinála modlitbou nešpor od 19.05 hod. Předprogram začne již v 18.00 hod. Nešpory bude přenášet TV NOE.

V pátek 20. dubna ve 20.15 hod. se autokolona s ostatky pana kardinála Berana zastaví před bazilikou Panny Marie v areálu Strahovského kláštera. (Kardinál Beran pronesl v této bazilice své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949.) Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí následně památku pana kardinála Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky pana kardinála zůstanou v bazilice přes noc.

Hlavní den slavnostního přivítání

V sobotu 21. dubna vyjde v 10.00 hod. po krátké modlitbě procesí s ostatky kardinála Berana ze Strahovské baziliky přes Pohořelec, Loretánskou ulicí na Hradčanské náměstí. Rakev s ostatky pana kardinála bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím Starokladrubských vraníků. Na Hradčanském náměstí bude v 10.30 hod. rakev z vozu sejmuta a na krátký čas umístěna na katafalk pod oblouk mezi prvním a druhým nádvořím Arcibiskupského paláce. Poté, co lid projde bezpečnostní kontrolou do areálu Pražského hradu a kněží v Arcibiskupském paláci přijmou bohoslužebná roucha, vyjde v 10.50 hod.

liturgický průvod Bránou gigantů a přes I. a II. nádvoří Pražského hradu do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana do katedrály vnesou bohoslovci. (O Božím Těle 19. 6. 1949 sloužil kard. Beran poslední bohoslužbu v katedrále před zatčením StB. Komunistické bezpečnostní složky tehdy bezprecedentně přerušily důstojný průběh bohoslužby a pan kardinál Beran musel být bohoslovci eskortován do Arcibiskupského paláce. Pana kardinála tehdy chránili vlastními těly.)

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude od 11.00 hod. sloužena slavná mše sv. ke cti sv. Vojtěcha. Bohoslužbu bude přímým přenosem vysílat Česká televize. Během bohoslužby bude v blízkosti oltáře vystavena lebka mučedníka sv. Vojtěcha. Rakev s ostatky pana kardinála Berana bude umístěna před oltářem. Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou ostatky pana kardinála Berana přeneseny do kaple Bartoňů z Dobenína, která od roku 1989 nese titul sv. Anežky České. V kapli bude rakev vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018, kdy po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hod. bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

Organizační informace pro poutníky z blízka i z dáli

Arcibiskupský sekretariát k připravované slavnosti připojuje několik důležitých organizačních informací:

  • Všichni poutníci jsou zváni, aby doprovodili ostatky pana kardinála Berana ve slavném procesí ze strahovské baziliky Panny Marie. Průvod vyjde v 10.00 hod. V 10.30 hod., po příchodu průvodu na Hradčanské náměstí, absolvují poutníci přednostní bezpečnostní kontrolu dle pokynů, uvedených níže.
  • Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).
  • Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu, budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány Gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 9.00 hod. do 10.45 hod.
  • Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9.45 – 10.45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.
  • Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.
  • Veškeré květinové dary bude možné po skončení bohoslužby a odchodu liturgického průvodu odevzdat službě skautů u kaple sv. Anežky. Květiny budou položeny k rakvi s ostatky pana kardinála.
  • Věnce a kytice reprezentující jednotlivé instituce prosíme nahlásit pracovníku sekretariátu arcibiskupa panu Dominiku Kolářovi (e-mail: kolar@apha.cz, tel: +420 220 392 121), který poskytne další potřebné informace. Věnce bude možné doručit do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v pátek 20. 4. v rozmezí 15.00 hod. až 18.00 hod. bočním vchodem z Vikářské ulice.

Foto: Archiv AP

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás
Sdílet:

Diecézní zpravodaj

aktuální číslo
Obrázek zpravodaje
Každý měsíc vydáváme zpravodaj s důležitým děním v diecézi. Prohlédněte si ho online.
Archiv

Registrace newsletteru

Každý týden dostanete čerstvé zprávy z naší diecéze.

Chci pomoci

Pomáhejte s námi! Přispějte na charitní a sociální činnost, podporu vzdělávání dětí či opravu kulturních památek.
číslo účtu
283469799/0300
Podporují nás